Götala inviger sitt nya stall

Senast ändrad: 02 maj 2024

Den 26 september 2018 invigde H.K.H. Prins Carl Philip Götalas nya stallbyggnad under högtidliga former. Drygt 160 personer hade samlats för att närvara vid invigningen.

Eftermiddagen inleddes med att platschef Margareta Stigson hälsade alla välkomna, varpå det serverades en lunch som var en portvinsgryta av ryggbiff från stutar som betat på SLU Götalas naturbetesmarker. Maten var tillagad av och serverades av krögare Tony Stenberg, Götala Herrgård, med personal.

Foto: Prins Carl Philip bredvid plaketten som talar om att han invigt Götalas nya stall.

Rektor Peter Högberg startade själva invigningsceremonin med att hälsa alla välkomna, därefter talade dekan Kristina Dahlborn, biträdande avdelningschef Peter Thorén och institutionens docent Anna Hessle.

Avslutningsvis förrättade så Prinsen den officiella invigningen av Götalas nya stall. Prinsen, som själv är lantmästare, pratade i sitt tal om vikten av SLU:s forskning och att Götala där är en viktig resurs. Han såg fram emot nya forskningsområden och nya forskningsrön och vad den kan ge oss för kunskap i framtiden. Prinsen avtäckte så ovanstående plakett som sedan kommer pryda byggnaden.

Som avslutning på dagen besökte Prinsen Veterinärmuseet. Veterinär Göran Jönsson och förste antikvarie Maria Vretmark visade museet och berättade om Sveriges första veterinärskola, som grundades i Skara 1775 av skaradjäknen och Linnélärjungen Peter Hernquist.

Nedan ser ni ett urval bilder från invigningen, samtliga tagna av fotograf Mikael Ljungström. Vill ni se bilder från byggandet av nya stallet kan ni klicka här.

 

Götalainvigning

 Götalainvigning

Götalainvigning

Götalainvigning

Götalainvigning