Forskarutbildning

Senast ändrad: 12 februari 2024

Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd har en stark tradition av forskarutbildning inom husdjursvetenskap med inriktning mot bland annat veterinärmedicin, näringslära, skötsel och miljö, etologi och djurskydd, djuretik, produktionssjukdomar och ekonomi samt köttvetenskap.

Forskarutbildningen resulterar normalt i en doktorsexamen (PhD) eller en licentiatexamen. Vi har inga fasta anställningar för doktorander eftersom merparten av vår forskarutbildning är externfinansierad och projektbaserad.

Kontakt

Om du har frågor om forskarutbildning på institutionen kontakta våra studierektorer:

Katarina Arvidsson Segerkvist, katarina.segerkvist@slu.se, 0511-671 44

Mohammad Ramin, mohammad.ramin@slu.se 090-786 87 20


Kontaktinformation