Blommande fältkanter

Senast ändrad: 20 juni 2024
Ett bi på en lila blomma, foto.

Filmen handlar om att skapa blommande remsor längs fältkanter och i fält. Blommande fältkanter främjar artrikedomen i jordbrukslandskapet, och har också direkt nytta för odlingen.

I våra slättlandskap är det brist på humlor och bin, och genom att gynna pollinerande insekter kan man öka skördarna av oljeväxter, åkerböna och klöverfrö. I de blommande fältkanterna trivs också skalbaggar som är naturliga fiender för skadeinsekter, tex bladlöss. I filmen tas också andra effekter upp, som eftertraktat skydd för fältvilt och frön för fåglar, vilket lantbrukaren i filmen är nöjd över. Blommande kantzoner är alltså ett exempel på åtgärd som ger olika typer av nyttor, s.k. ekosystemtjänster, och vår förhoppning är att stimulera till diskussion kring hur man med enkla medel kan bidra till nytta för både produktion och naturmiljö.

Nedanför filmen kan du ladda ned en lärarhandledning och bilder.

Blommande fältkanter

Filmen handlar om att skapa blommande remsor längs fältkanter och i fält. Blommande fältkanter främjar artrikedomen i jordbrukslandskapet, och har också direkt nytta för odlingen.

Tack till Projektet Mångfald på slätten och till Odling i Balans.

Logotyp för odling i balans, illustration.


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

markus.hoffman@lrf.se, 08-787 57 44