Bra hagar för hästen och miljön

Senast ändrad: 20 juni 2024

I den här filmen berättar vi om de hästtäta hagarna, där marken riskerar att bli söndertrampad och geggig, och där stora mängder gödsel kan ansamlas. Filmen visar vad man kan göra för att minska problemen.

Sverige är ett av de hästtätaste länderna i Europa. Med siffran drygt 350 000 är hästarna fler än antalet mjölkkor. Förr var hästen ett arbetsdjur, nu ett av våra viktigaste sällskapsdjur, för rid-och travidrott och för fritidssysselsättning.

Hästen är ett av våra betande djur som håller marker öppna, också sådana marker som annars kanske skulle växa igen. I större hagar får hästen stora delar av sitt sommarfoder i hagen och samtidigt kan vi vårda olika växt-och insektsarter m.m. som annars skulle riskera att försvinna, ett exempel på ekosystemtjänster. Men alla hästar går inte i stora beteshagar. En vanlig syn är också de små hagarna utanför stallen som används år efter år. Det är svårt att hitta hagmark, särskilt runt stallen kring städer där många hästar ofta får samsas i små hagar; mycket tramp och mycket gödsel på en liten yta blir resultatet. Det ger risk för negativ miljöpåverkan genom att näring från gödseln läcker ut i sjöar och vattendrag där det, särskilt fosfor, ger upphov till igenväxning. Men det kan också skada hästen på olika sätt.

Nedanför filmen kan du ladda ned en lärarhandledning och bilder.


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

markus.hoffman@lrf.se, 08-787 57 44