Tvåstegsdiken

Senast ändrad: 20 juni 2024
En grävmaskin gräver i en gräsmatta, foto.

Diken kallas ibland för den okända länken mellan åker och vattendrag när det gäller näringsflöden. Vatten som rinner i ett dike kan i någon mån renas på både kväve och fosfor. I den här filmen berättar vi om tvåstegsdiken som är ett sätt att öka dikets självrening.

Kväve kan avgå som ofarlig kvävgas och fosfor som sitter på jordpartiklar kan sjunka till botten. I bästa fall kan ett dike fungera som en avlång våtmark eller fosfordamm. Det beror dock mycket på vattnets hastighet. Vid höga flöden kan sediment istället sköljas med och ny jord rasa ner från dikesslänter.

Tvåstegsdiken är fortfarande okänt för många men är ett sätt att öka dikets självrening. Intresset för tvåstegdiken ökar och i landsbygdsprogrammet finns sedan 2016 miljöersättning för att anlägga.

Nedanför filmen kan du ladda ned en lärarhandledning och bilder.


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

markus.hoffman@lrf.se, 08-787 57 44