Hoppa till huvudinnehåll

Plant Biology for Sustainable Production

Växtprodukter är av stor betydelse, exempelvis för mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och samspel med omgivningen nödvändig för en uthållig växtproduktion och därmed en uthållig utveckling.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

Har du någonsin tänkt på grunden för vår matproduktion, och hur vi ska kunna föda den tänkta befolkningen på 9,8 miljarder år 2050? Eller hur ska vi minska vårt behov av plast och skapa en cirkulär biobaserad ekonomi där inget går till spillo. Växter är svaret på många av lösningarna till våra pressande samhällsproblem, men för att fullt ut utnyttja sin potential behöver vi en bättre förståelse för hur växter fungerar, hur växter svarar på stress och hur avkastningen bestäms.

Modern biologi ger verktyg som gör det möjligt för oss att undersöka molekylära maskiner som är ansvariga för ackumulering av biomassa och avkastning i varje detalj. Detta kombinerat med nya övervakningstekniker i fältskala möjliggör integration av molekylärbiologi med fältekosystemsvar.

Detta nya MSc-program är utformat för att utbilda nästa generations växtbiologer som är skickliga på att utveckla växtbaserade lösningar till multiscale problem inom jordbruk och skogsbruk. Kurserna lärs ut av internationellt kända experter inom växtbiologi, grödor och trädodlingar samt hållbart jordbruk och skogsbruk. Programmet använder kompetens på två campus vid Sveriges lantbruksuniversitet, belägna i Alnarp och Ultuna. All undervisning är på engelska och under första året streamas alla föreläsningar live, så att du kan följa kurser från vilket som helst av campusen.

Under det andra året kan du välja att specialisera dig i växtförädling och skydd eller abiotisk och biotisk växelverkan mellan växter. Eller så kan du bestämma dig redan från början att fokusera direkt på genetisk och molekylär växtbiologi som är det tredje spåret. 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2022

Sista anmälan för internationella studenter: 2022-01-17
Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Observera att det är olika anmälningskod för de olika inriktningarna.

Inriktningskod: ERAS
Antal platser: 10
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för internationella studenter: 81058

Inriktningskod: GENE
Antal platser: 10
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för internationella studenter: 81061
Anmälningskod för svenska studenter: 81065

Inriktningskod: ODLA
Antal platser: 10
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för internationella studenter: 81060
Anmälningskod för svenska studenter: 81067

Inriktning: Växtskydd och växtförädling
Inriktningskod: VÄXT
Studieort: Alnarp
Antal platser: 10
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för internationella studenter: 81064
Anmälningskod för svenska studenter: 81057

Examen: Upon completion of the programme, the degree of Master of Science (120 credits) with a major in biology is awarded. Other general qualifications may be awarded, provided that the requirements are fulfilled. More information can be found in SLU's degree regulations. Students who fulfil the qualification requirements for a degree will be issued a degree certificate upon request. The degree certificate will specify the qualification as Degree of Master of Science (120 credits) with a Major in Biology (masterexamen med huvudområdet biologi). The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English. An applicant with a first-cycle qualification from SLU comprising 120 credits, or a first-cycle degree from another Swedish university comprising 180 credits, automatically fulfils this requirement. The equivalent qualification may also be obtained in other ways, for more information see universityadmissions.se/antagning.se. Specific requirements apply for admission to the individual courses included in the programme.

Behörighet: Admission to the Master´s (120 credits) programme Plant Biology for Sustainable Production requires
• general entry requirements: a Bachelor´s degree (equivalent to a Swedish kandidatexamen) from an internationally recognised university.
• specific entry requirements: one of the following specialisations at first-cycle level:
- 90 credits in biology or
- 60 credits in biology and 30 credits in chemistry or
- 60 credits in agricultural sciences and 30 credits in biology or
- 60 credits in horticultural sciences and 30 credits in biology or
- 60 credits in forest sciences and 30 credits in biology

Applicants with the equivalent qualifications obtained by means of a degree from another country, or with the equivalent knowledge obtained in some other way, may also be regarded as fulfilling the specific entry requirements.

The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English 6. An applicant with a first-cycle qualification from SLU comprising 120 credits, or a first-cycle degree from another Swedish university comprising 180 credits, automatically fulfils this requirement.


INNEHÅLL

Programmets syfte är att ge fördjupad kunskap inom växtbiologi, särskilt för hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och skogsbruk. Växtbiologi är ett centralt område inom biologin och täcker många olika aspekter av växters liv. Växtprodukter är till exempel av stor betydelse som mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och samspel med omgivningen nödvändig för en uthållig växtproduktion och därmed en uthållig utveckling.

Genomfört program ger en masterexamen som kan användas för forskarutbildning samt för arbete inom näringslivet eller myndigheter med fokus på hållbara lösningar för samhället i framtiden. Programmet inleds med introducerande kurser där studenterna får grundläggande ämneskompetens i växtbiologin och molekylär genetik vilket ligger till grund för kommande kurser. Eftersom programmet vänder sig till studenter med olika bakgrund är det viktigt att alla får de basala kunskaper som behövs. Introduktionen ger också kunskaper till generella kompetenser så som litteraturhantering och hållbar utveckling.

I kommande tre kurser under första året får studenten fördjupade kunskaper ämnen som är av vikt för hållbar växtproduktion och ger en progression inom ämnet. De valbara inriktningkurserna ger möjlighet för studenten att fördjupa kunskaperna inom särskilt område av växtbiologin, så som växtskydd och växtförädling för att möta klimatförändringar eller växters interaktioner med omgivningen och hur de påverkas av abiotiska och biotiska faktorer. 

Den tredje inriktningen Genetisk och molekylär växtbiologi är ett samarbete mellan SLU, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Inriktningen inleds med tre grundläggande kurser, där SLU, Uppsala universitet och Stockholms universitet ansvarar för en kurs var. Det innebär att studenten genomför dessa kurser i Ultuna (Uppsala) och Stockholm.

Studenterna förväntas förvärva kunskap om viktig forskning, utveckling och metoder avseende växter som används för uthållig växtproduktion och därmed kunna arbeta självständigt med relaterade frågor inom jord- och skogsbruk, trädgård, industri, bioteknologi och miljö. Till de färdigheter som programmet möjliggör hör att visa förmåga att självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar som rör växters livsprocesser. Samtliga examensmål täcks under det första årets med grundläggande kurser samt med det självständiga arbetet.

Programmet har tre inriktningar och du väljer din inriktning när du söker till programmet

  1. Växtskydd och växtförädling, campus Alnarp
  2. Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner, campus Ultuna
  3. Genetisk och molekylär växtbiologi, campus Ultuna, Uppsala och Stockholm

KARRIÄR

Utbildningen är till sin karaktär starkt forskningsförberedande och alla inriktningar på programmet är på kopplade till starka och forskningsmiljöer, vilket förbereder studenterna väl för eventuella forskarstudier. Det öppnar också upp för yrken inom flera gröna sektorer, speciellt inriktningarna i skogsbioteknik och växtskydd och växtförädling.

Examen 

Masterprogrammet växtbiologi för hållbar produktion syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…