Hoppa till huvudinnehåll

Plant Biology for Sustainable Production

Det här är ett unikt masterprogram som ger dig viktig kunskap om växters funktion, genetik och interaktion med miljön.
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Hur kan växtodling anpassas till ett förändrat klimat? Hur skyddar vi bäst växter från sjukdom, och hur kan växtförädling bidra till god kvalitet, hög avkastning och hållbarhet? På detta internationella masterprogram får du får svar på dessa frågor (och fler)!

Kurserna på programmet ges av internationellt erkända experter och inriktar sig på växtbaserade lösningar för utvecklingen av jordbruk och trädgård. Valbara kurser gör att du kan välja inom vilket av växtbiologins områden du vill bredda dina kunskaper. Du kan välja en av följande inriktningar

 • Växtskydd och växtförädling (Campus Alnarp)

  På denna inriktning ligger fokus på växtskydd och växtförädling, eller”vad och hur vi odlar”. Jordbruket står för den största delen av det som konsumeras som foder och livsmedel och kan bidra med nya, miljövänliga material och kemikalier. Syftet med växtskydd och växtförädling är att säkerställa produktionen och öka avkastningen utan att det krävs mer insatsmedel, samtidigt som effekterna på miljö och klimat minskas.
 • Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner (Campus Uppsala)

  Med denna inriktning får du insyn i växternas komplexa liv. Växter interagerar ständigt med miljön. Några av dessa interaktioner är positiva, t.ex. nyttiga mikroorganismer, men växter utsätts också för olika typer av stress. Det kan handla om abiotiska faktorer som hetta eller torka, eller biotiska som gräsätande djur eller smittämnen. På inriktningen Odlade växters abiotiska och biotiska interaktionerlär du dig att utveckla växtbaserade lösningar för att möta den ökning av stressfaktorer som kan väntas i framtiden.

 • Erasmus Mundus emPLANT+ (Campus Uppsala)

  På det europeiska masterprogrammet Erasmus Mundus Plant Breeding, emPLANT+, läser du ditt andra år vid ett partneruniversitet. Du ansöker till emPLANT+ på programkonsortiets webbsida, där du också kan ansöka om stipendier: http://emplant-master.eu/scholarship-erasmus-mundus.

Med en masterexamen i biologi kan du fortsätta dina studier mot en doktorsexamen, och du kommer att vara väl förbered för att forska inom programmets samtliga inriktningar. Du kommer även att ha de färdigheter som krävs för anställning i flera gröna branscher både inom företag och statliga myndigheter.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-02-01
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Observera att det är olika anmälningskod för de olika inriktningarna.

Inriktning: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Erasmus Mundus Plant Biology
Inriktningskod: ERAS
Studieort: Uppsala
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81091

Inriktning: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner
Inriktningskod: ODLA
Studieort: Uppsala
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81089
Anmälningskod för internationella studenter: 81090

Inriktning: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling
Inriktningskod: VÄXT
Studieort: Alnarp
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81087
Anmälningskod för internationella studenter: 81088

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion krävs
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng (hp)
• särskild behörighet: fördjupning på grundnivå enligt något av följande

- 90 hp biologi eller
- 60 hp biologi och 30 hp lantbruksvetenskap, trädgårdsvetenskap, skogsvetenskap eller skogsbruksvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidat-examen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Programmets syfte är att ge fördjupad kunskap inom växtbiologi, särskilt för hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och skogsbruk. Växtbiologi är ett centralt område inom biologin och täcker många olika aspekter av växters liv. Växtprodukter är till exempel av stor betydelse som mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar och deras genetik och samspel med omgivningen nödvändig för en uthållig växtproduktion och därmed en uthållig utveckling.

Programmet leder till en masterexamen som kan användas för forskarutbildning eller för arbete inom näringslivet eller myndigheter med fokus på hållbara lösningar för samhället i framtiden.

Programmet inleds med en introduktionskurs där du får grundläggande ämneskompetens i växtbiologi och molekylär genetik, vilket ligger till grund för kommande kurser. Eftersom programmet vänder sig till studenter med olika bakgrund är det viktigt att alla får de grundläggande kunskaper som behövs. Introduktionen ger också generella kompetenser som vetenskapligt skrivande och hållbar utveckling.

I övriga tre kurser under det första året får du fördjupade kunskaper i ämnen som är viktiga för hållbar växtproduktion och ger en progression inom ämnet. De valbara inriktningkurserna ger dig möjlighet att fördjupa kunskaperna inom ett särskilt område av växtbiologin, till exempel växtskydd och växtförädling för att möta klimatförändringar, eller växters interaktioner med omgivningen och hur de påverkas av abiotiska och biotiska faktorer. 

Du förväntas ta till dig kunskap om viktig forskning, utveckling och metoder som används för uthållig växtproduktion och därmed kunna arbeta självständigt med relaterade frågor inom jord- och skogsbruk, trädgård, industri, bioteknologi och miljö. Till de färdigheter du får på programmet hör att självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågor som rör växters livsprocesser. Samtliga examensmål täcks under det första årets grundläggande kurser och i det självständiga arbetet.

Programmet har två inriktningar och du väljer din inriktning när du söker till programmet

 1. Växtskydd och växtförädling, Campus Alnarp
 2. Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner, Campus Uppsala

Läs mer i utbildningsplanen för Plant Biology for Sustainable Production.

Läs mer i ramschemat för Plant Biology for Sustainable Production.

KARRIÄR

Utbildningen är till sin karaktär forskningsförberedande och alla inriktningar på programmet är kopplade till starka forskningsmiljöer, vilket förbereder studenterna väl för eventuella forskarstudier. Programmet kan också leda till yrken inom flera gröna sektorer, till exempel företag inom växtförädling, växtskydd, rådgivning och odlingsföretag samt vid statliga myndigheter.

Examen 

Masterexamen med huvudområdet biologi.

RAMSCHEMA

Grafiskt ramschema för Plant Biology for Sustainable Production.

Årskurs 1

Årskurs 2

Forskningspraktik

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Forskningspraktik

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtpatologi

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Forskningspraktik

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Forskningspraktik

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Forskningspraktik

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Forskningspraktik

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Forskningspraktik

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Forskningspraktik

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Forskningspraktik

2025-06-09 - 2025-08-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…