Hoppa till huvudinnehåll

Plant Biology for Sustainable Production

Det här är ett unikt masterprogram som ger dig viktig kunskap om växters funktion, genetik och interaktion med miljön.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

Hur kan växtodling anpassas till ett förändrat klimat? Hur skyddar vi bäst växter från sjukdom, och hur kan växtförädling bidra till god kvalitet, hög avkastning och hållbarhet? På detta internationella masterprogram får du får svar på dessa frågor (och fler)!

Kurserna på programmet ges av internationellt erkända experter och inriktar sig på växtbaserade lösningar för utvecklingen av jord- och skogsbruk. Valbara kurser med olika inrikting gör att du kan välja inom vilket av växtbiologins områden du vill bredda dina kunskaper. Du kan välja en av följande inriktningar:

 • Växtskydd och växtförädling (Campus Alnarp)

  På denna inriktning ligger fokus på växtskydd och växtförädling, eller hur ”vad och hur vi odlar”. Jordbruket står för den största delen av det som konsumeras som foder och livsmedel och kan bidra med nya, miljövänliga material och kemikalier. Syftet med växtskydd och växtförädling är att säkerställa produktionen och öka avkastningen utan att det krävs mer insatsmedel, samtidigt som effekterna på miljö och klimat minskas.

 • Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner (Campus Uppsala)

  Med denna inriktning får du insyn i växternas komplexa liv. Växter interagerar ständigt med miljön. Några av dessa interaktioner är positiva, t.ex. nyttiga mikroorganismer, men växter utsätts också för olika typer av stress. Det kan handla om abiotiska faktorer som hetta eller torka, eller biotiska som gräsätande djur eller smittämnen. På inriktningen Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner lär du dig att utveckla växtbaserade lösningar för att möta den ökning av stressfaktorer som kan väntas i framtiden.

 • Erasmus Mundus emPLANT+ (Campus Uppsala)

  På det europeiska masterprogrammet Erasmus Mundus Plant Breeding, emPLANT+, läser du ditt andra år vid ett partneruniversitet. Du ansöker till emPLANT+ på programkonsortiets webbsida, där du också kan ansöka om stipendier: http://emplant-master.eu/scholarship-erasmus-mundus.

Med en masterexamen i biologi kan du fortsätta dina studier mot en doktorsexamen, och du kommer att vara väl förbered för att forska inom programmets samtliga inriktningar. Du kommer även att ha de färdigheter som krävs för anställning i flera gröna branscher för modern växt- och trädförädling och växtskydd.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

 

Please note, there are different application codes for the different specializations.

 

Specialisation: Abiotic and Biotic Interactions of Cultivated Plants
Specialisation code: ODLA
Study location: Uppsala
Programme scope: 2 year, 120 credits
Pace of study: Full-time
Teaching form: Normal teaching
Application code for international students: 81090
Application code for Swedish students: 81089

 

Specialisation: Plant Protection and Breeding
Specialisation code: VÄXT
Study location: Alnarp
Programme scope: 2 year, 120 credits
Pace of study: Full-time
Teaching form: Normal teaching
Application code for international students: 81088
Application code for Swedish students: 81087

 

Specialisation: Erasmus Mundus Plant Biology
Specialisation code: ERAS
Programme scope: 2 year, 120 credits
Pace of study: Full-time
Teaching form: Normal teaching
Application code for international students: 81091

 

Degree

The Master’s programme Plant Biology for Sustainable Production leads to the award of Degree of Master of Science in Biology, which is a general degree. Other degrees may be awarded provided that the qualification requirements are fulfilled. See SLU’s local system of qualifications.

Students who fulfil the qualification requirements for a degree will be issued a degree certificate upon request. The degree certificate will specify the qualification as Master of Science in Biology (120 credits).

 

Requirements

To be admitted to the Master’s programme Plant Biology for Sustainable Production, the following is required:

 • general entry requirements: a first-cycle degree of 180 credits
 • specific entry requirements: first-cycle specialisation in one of the following:

- 90 credits in the main field of study, biology, or

- 60 credits in biology and 30 credits in agricultural sciences, forest science or forestry science.

The specific entry requirements above may also be met by having acquired equivalent knowledge through a foreign degree or some other means.

Admission also requires knowledge equivalent to the upper-secondary course English 6. By local decision of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), this requirement is met by someone with a Degree of Bachelor of 180 credits awarded by a Swedish higher education institution or 120 credits for completed courses at SLU. English 6 may also be obtained in other ways, as specified at antagning.se/universityadmissions.se.

The specific entry requirements for admission to the courses included in the programme are stated in individual course syllabuses.

 

INNEHÅLL

Programmets syfte är att ge fördjupad kunskap inom växtbiologi, särskilt för hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och skogsbruk. Växtbiologi är ett centralt område inom biologin och täcker många olika aspekter av växters liv. Växtprodukter är till exempel av stor betydelse som mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och samspel med omgivningen nödvändig för en uthållig växtproduktion och därmed en uthållig utveckling.

Genomfört program ger en masterexamen som kan användas för forskarutbildning samt för arbete inom näringslivet eller myndigheter med fokus på hållbara lösningar för samhället i framtiden. Programmet inleds med introducerande kurser där studenterna får grundläggande ämneskompetens i växtbiologin och molekylär genetik vilket ligger till grund för kommande kurser. Eftersom programmet vänder sig till studenter med olika bakgrund är det viktigt att alla får de basala kunskaper som behövs. Introduktionen ger också kunskaper till generella kompetenser så som litteraturhantering och hållbar utveckling.

I kommande tre kurser under första året får studenten fördjupade kunskaper ämnen som är av vikt för hållbar växtproduktion och ger en progression inom ämnet. De valbara inriktningkurserna ger möjlighet för studenten att fördjupa kunskaperna inom särskilt område av växtbiologin, så som växtskydd och växtförädling för att möta klimatförändringar eller växters interaktioner med omgivningen och hur de påverkas av abiotiska och biotiska faktorer. 

Studenterna förväntas förvärva kunskap om viktig forskning, utveckling och metoder avseende växter som används för uthållig växtproduktion och därmed kunna arbeta självständigt med relaterade frågor inom jord- och skogsbruk, trädgård, industri, bioteknologi och miljö. Till de färdigheter som programmet möjliggör hör att visa förmåga att självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar som rör växters livsprocesser. Samtliga examensmål täcks under det första årets med grundläggande kurser samt med det självständiga arbetet.

Programmet har två inriktningar och du väljer din inriktning när du söker till programmet

 1. Växtskydd och växtförädling, campus Alnarp
 2. Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner, campus Ultuna

 

Läs mer i utbildningsplanen för Plant Biology for Sustainable Production.

KARRIÄR

Utbildningen är till sin karaktär starkt forskningsförberedande och alla inriktningar på programmet är på kopplade till starka och forskningsmiljöer, vilket förbereder studenterna väl för eventuella forskarstudier. Det öppnar också upp för yrken inom flera gröna sektorer, speciellt inriktningarna i skogsbioteknik och växtskydd och växtförädling.

Examen 

Masterprogrammet växtbiologi för hållbar produktion syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…