Utbildning

Senast ändrad: 02 mars 2021

Mastersprogram

Institutionen driver sedan 2006, tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet, ett internationellt masterprogram kallat ”Plant and Forest Biotechnology”. Programmet tar emot svenska och utländska studenter med en grundutbildning (BSc) i växtbiologi, skogsvetenskap eller bioteknik.

Programmet är tvåårigt, och syftar till att ge studenterna en spetskompetens inom växtbiologi och bioteknik, med särskild tyngd på de skogliga tillämpningarna. Efter utbildningen kan studenterna arbeta exempelvis inom skogsindustrin eller i olika bioteknikföretag. Många studenter går även vidare till doktorandstudier. För ytterligare information, kontakta programmets koordinator Karin Ljung (karin.ljung@genfys.slu.se) eller besök masterprogrammets hemsida (https://www.umu.se/en/education/master/masters-programme-in-plant-and-forest-biotechnology).

Våra kurser i Umeå

Här hittar du listan med alla våra kurser ->

Läs mera om våra utbildningar på UPSC

Anmälan och antagning

Mera information hittar du här ->

Student som skördar frön från en baktrav växt


Kontaktinformation