SLU-nyhet

Vår femte utlysning av samverksansmedel

Publicerad: 02 maj 2024
Samverkan

Det var ett stort söktryck för 2024 års utlysning. Totalt inkom 17 ansökningar varav 10 projekt beviljades medel. Tillsammans fick dessa 10 projekt dela på drygt 1,2 miljoner kronor. Vi önskar er alla stort lycka till med projekten, och vi ser fram emot att få ta del av och dela här på webben de nya erfarenheter som detta ger.

Styrgruppen för Uppdrag landsbygd hade beslutat att utlysa möjligheten för forskare vid svenska lärosäten och forskningsorganisationer att ansöka om medel för samverkansprojekt inom landsbygds- och regionalforskning.

Där den tematiska inrikningen efterfrågade projekt som syftar till att utveckla samverkan som går på tvären geografiskt och/eller metodologiskt/analytiskt. Samverkansprojekt som knyter ihop forskare som sätter fokus på det lokala med forskare som exempelvis utgår från kommuner, regioner eller det nationella som analytisk enhet. Det kan handla om att utveckla samverkan mellan kvantitativ och kvalitativ forskning.

Den 26 april 2024 samlades bedömningskommittén för att gå igenom de inkomna ansökningarna för 2024 års utlysning. Totalt hade 17 ansökningar inkommit. Det var totalt 10 projekt som beviljades medel och de fick tillsammans dela på drygt 1,2 miljoner kronor.

Vi ser fram att ta del av era kunskaper och erfarenheter som ni får genom era samverksanprojekt. Samt att ni ska dela dem här på webben i form av ett inlägg till Uppdrag landsbygds forskarblogg.

Beviljade projekt 2024

Nätverk för forskning om den regionala utvecklingspolitikens koordinering och integrering med andra politikområden
Albin Algotsson (Linköpings universitet), Petra Svensson (Högskolan Halmstad) och Louise Skoog (Umeå Universitet).

Arbetsmarknadspolitik i glesbygd – förutsättningar och arbetssätt
John Brauer och Matilda Fredriksson (Örebro universitet), Frida Jonsson och Emma Lundholm (Umeå universitet) och Jon Sunnerfjell (Göteborgs universitet).

Lika välfärd för alla
Emma Sorbring (Campus Västervik), Thomas Sjöström (Högskolan Väst), och Evalill Nilsson (Linnéuniversitetet).

Att bo på landsbygden – hur påverkar möjligheter till en bättre bostad flytt till landsbygden?
Cecilia Hammarlund (Lunds universitet), Susanne Stenbacka (Uppsala universitet), Elin Ennerberg (Malmö universitet) och Anna Andersson (Sveriges lantbruksuniversitet).

Regional labour markets in times of shrinking populations: Challenges, social inequalities and ways ahead
Charlotta Hedberg och Rikard Eriksson (Umeå universitet), Ulrika Åkerlund (Karlstad universitet) och Linn Axelsson (Stockholm universitet)

Pilgrimsturism – en spirande potential för landsbygdsutveckling, samverkan och välbefinnande
Eva Maria Jernsand, Emma Björner, Camilla Brudin Borg och Maria Persson (Göteborgs universitet), Jack Shepherd (Mittuniversitetet), Andreas Skrier Hansen (Centre for Regional & Tourism Research, Bornholm), Jane Widtfeldt Meged (Roskilde Universitetet) och Henrik Lindblad (Uppsala universitet).

Rurala områden – resursöknar eller platser för resiliens?
Veronica Strandh och Louise Skoog (Umeå universitet), Petra Svensson (Högskolan Halmstad), Linda Kvarnlöf och Sophie
Kolmodin (Mittuniversitetet).

Landsbygdsflickor – Transflickor och andra könsöverskridande unga på svenska landsbygden
Wibke Straube och Maria Moberg Stephenson (Karlstad universitet), Linda Arnell (Umeå universitet) och Matilda Wurm (Örebro universitet).

Arrangemang Forum för Arktis och Antarktis 2024
Charlotta Söderberg och Dag Avango (Luleå tekniska universitet), Keith Larson (Umeå universitet) och Katarina Gårdfeldt (Chalmers tekniska högskola) och Karin Beland Lindahl (Ájtte).

Nya allianser för rättvis rural omställning
Maria Vallström (Södertörns högskola), Stefan Sjöberg (Högskolan i Gävle) och Mikael Vallström Löfgren (FoU Hälsingland)

Fakta:

Ett regeringsuppdrag för en levande landsbygd

Regeringen har gett SLU i uppdrag att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Uppdraget syftar till att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar. 

Läs mer på www.slu.se/uppdraglandsbygd