SLU-nyhet

Vi står värd för Nordisk forskarkonferens

Publicerad: 03 maj 2024
Mingle på konferens

I december står SLU och avdelningen för Landsbygdsutveckling värd för den nordiska forskarkonferensen Nordic Ruralities. Konferens byter värdskap mellan de nordiska länderna från år till år. Nu har turen alltså kommit till SLU. Vi bjuder in forskare från olika discipliner med intressen för nordiska landsbygder som empiriskt fält att tillsammans med oss diskutera och tolka övergångar i olika skalor. Ni är alla varmt välkomna att hålla presentationer om er pågående forskning och projekt och bidra till diskussionerna med nyckelforskare från området.

Om Nordic Ruralities

Nordic Ruralites Konferensen för landsbygds- och regionalforskare är ett tillfälle att dela kunskap och erfarenheter om forskning som är relevant för de nordiska ländernas kontext. Konferensen har tidigare år lockat upp till 300 forskare från olika discipliner. Nordic Ruralites är en utmärkt miljö för tvärvetenskapliga diskussioner och för att träffa forskare med intresse för nordiska landsbygder. Temat på årets konferens är New paths to sustainable transitions? 

Konferensen har arrangerats vartannat år i maj/juni sedan 2010 och omväxlande mellan de nordiska länderna. Den senaste konferensen hölls i Danmark 2018. Den sjätte konferensen var ursprungligen planerad att hållas i Tahko, Finland 2020, men sköts upp på grund av covid-19-pandemin. Vi återupptar nu traditionen med denna konferens med en tillfällig flytt till december 2024 istället för en konferens i maj i år. Därefter är planen att vara tillbaka på rätt spår med en konferens i maj/juni från 2026 och framåt.

Varför det behövs nya vägar till hållbara omställningar

Covid-19-pandemin, klimatkrisen, jakten på nya råvaror och energi samt den nya drivkraften för industrialisering på landsbygden visar på radikala förändringar. Tekniska möjligheter och utmaningar som följer med digitalisering och automatisering visar på många förändringar för landsbygdens framtid. Klimatförändringarna har återverkningar för landsbygdssamhällen på mer än ett sätt.

Den senaste IPCC-rapporten tog för första gången upp behovet av att ta itu med koloniseringen av landsbygdsområden och ursprungsbefolkningen. Övergången till en fossilfri ekonomi är en övergripande fråga för samhället i stort. Särskilt för landsbygdssamhällen som inte bara påverkas av klimatförändringar utan också är platsen för stora ingrepp för att mildra klimatförändringarna och åstadkomma en grön omställning. Klimatövergångar väcker frågor om rättvisa och rättvisa som utmanar nuvarande landsbygdsrelationer och deras kopplingar till städerna och med nationell politik och EU-politik.

Denna utveckling återspeglar konkurrerande idéer, diskurser och föreställningar om landsbygden och vikten av landsbygdsstyrning och policyskapande på flera nivåer. Vad som är landsbygd skiljer sig mycket åt. Hur reagerar olika nordiska landsbygdsområden på dessa förändringar?

Teman för konferensen

TEMA 1: Cultures and people, places and identities

TEMA 2: Sustainable use of natural resources

TEMA 3: Rural economy and entrepreneurship

TEMA 4: Policies and politics of the rural

Konferensanläggningen och hur ta sig dit

Den 6:e nordiska konferensen för landsbygdsforskning kommer att hållas på Aurora Kultur och Kongress i Kiruna den 3-5 december. Kiruna, Sveriges nordligaste kommun, är en del av Sápmi, samernas land, och hem för samiska urbefolkningar i tusentals år. Här ligger också Icehotel i Jukkasjärvi, Sveriges högsta berg Kebnekaise och världens största underjordiska järnmalmsgruva – en gruva som nu tvingar staden Kiruna att flytta. Kiruna kapslar in de tumultartade implikationerna av övergångar för Europa och därmed en perfekt mötesplats för det nordiska landsbygdsforskarsamhället.

Närmaste stad till konferenslokalerna Aurora Kultur och Kongress är Kiruna. Du når Kiruna med tåg från Stockholms centralstation (med 1-2 byten) eller med direktflyg från Stockholm Arlanda Airport (ARN).

Vi rekommenderar våra deltagare att boka det miljövänliga alternativet. Tågtidtabellerna hittar du här. Du hittar tidtabeller för flyg här.

Mer information: Besök webbsidan Nordic Ruralities

Fakta:

Ett regeringsuppdrag för en levande landsbygd

Regeringen har gett SLU i uppdrag att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Uppdraget syftar till att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar. 

Läs mer på www.slu.se/uppdraglandsbygd