FIBREM – karakterisering och behandling av fiberbankar

Senast ändrad: 03 juni 2024
Fibrer, foto.

Fiberbankar är ansamlingar av sediment längs kusterna som byggts upp av industriella utsläpp av bland annat cellulosa. Fiberbankarna kan innehålla höga halter miljögifter. Målet med FIBREM var att utveckla metoder för att karakterisera fiberbankar och att testa effektiviteten av olika åtgärdsmetoder som utförs på plats.

Forskare från flera universitet och myndigheter medverkade i FIBREM. Anna-Karin Dahlberg från institutionen för vatten och miljö studerade effektiviteten av övertäckning av fiberbankarna för att förhindra spridning av organiska miljögifter.

Projektledare för FIBREM var Ian Snowball från institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Resultat

Kort sammanfattning av projektet på Vinnovas webbsida.

Medverkande från SLU

Mer forskning om fiberbankar vid Vatten och miljö

Flera forskningsprojekt på institutionen handlar om förorenade fiberbankar. Läs mer:

Fakta:

FIBREM är en förkortning av Remediation of Sweden's Fiberbank Sediment – Planning Ahead.

Projektet finansieras VINNOVA.