TREASURE – verktyg för att bedöma riskerna för spridning av miljögifter från fiberbankar

Senast ändrad: 03 juni 2024
Provtagningsutrustning på fartyg, foto.

Målet med forskningsprojektet TREASURE var att utveckla nya metoder för att bedöma riskerna för att miljögifter sprids från fiberbankar som ackumulerats vid utsläpp från pappersbruk.

Så kallade fiberbankar består av cellulosa och andra träfibermaterial som tidigare släpptes ut i sjöar och hav vid tillverkning av papper och pappersmassa. Fiberbankarna är ofta kontaminerade av organiska miljöföroreningar och tungmetaller.

Det saknas kunskap om hur stabila fiberbankarna är och därför går det inte att bedömma hur stor risken för att föroreningar sprids är. Målet med TREASURE var att ta fram verktyg för att systematiska karakterisera fiberbankar, geotekniskt, kemiskt och mikrobiellt. Informationen kommer att användas i en modell för att bedöma riskerna för spridning av miljögifter från olika fiberbankar.

Flera universitet, både svenska och internationella, medverkade i TREASURE. Forskare från Vatten och miljö ansvarade bland annat för de kemiska analyserna av de organiska miljögifterna i projektet. TREASURE leddes av professor Ian Snowball från institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Resultat

Medverkande från SLU

Mer forskning om fiberbankar vid Vatten och miljö

Flera forskningsprojekt på institutionen handlar om förorenade fiberbankar. Läs mer:

Fakta:

TREASURE är en förkortning av Targeting Emerging Contaminated Sediments Along the Uplifting Northern Baltic Coast of Sweden for Remediation.

Projektet finansieras av FORMAS som en del av Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden), Statens geotekniska instituts (SGI) forsknings och utvecklingsprogram.

Projektet avslutades 2019-03-31.