Aluminium (Al) med AES

Senast ändrad: 21 maj 2021

Provet surgörs med HNO3. Kvantifieringen sker med emissionsspektro­skopi i ett plasmainstrument. Metoden mäter allt aluminium utom partiklar som är för stora för att hinna förgasas i plasmat. 

Läs mer om aluminium på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

I allmänhet blir halterna med ICP-AES något högre än vid analys av syralösligt aluminium.

Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse "Aluminium analyserat vid Institutionen för vatten och miljö - Jämförelse mellan olika metoder".

Nuvarande mätmetod

Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS.

Tidigare mätmetod

2004 01 - 2015 12
Metod: ICP (Induktivt kopplad plasma), SS-EN ISO 11885
Instrument: VarianVista AX och PerkinElmer OPTIMA 2100 (från 2008)