Totalkväve, Tot-N/TNb/Total-N

Senast ändrad: 06 november 2023

Läs mer om kväve på Wikipedia.

OBS! Totalkväve har tidigare även beräknats som summan av kjeldahlkväve och nitrit- + nitratkväve.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Läs mer om totalkväveanalyser vid institutionen för vatten och miljö i två rapporter som jämför våra olika totalkvävemetoder (Wallman m.fl. 2009 respektive Wallman m.fl. 2011).

Det finns även en populärvetenskaplig sammanfattning av kväveanalyserna i Havet 2011 (se texten av Lars Sonesten på sidorna 18-19).

Nuvarande mätmetod (förbränning)

Gäller från och med maj 2022
Metod: SS-EN ISO 20236:2021 
Proven behandlas med HCl. Kvävehalten mäts genom kemo­lumini­scens efter katalytisk oxidation till kväveoxider.
Instrument: Shimadzu TOC-VCPH med TNM-1 modul och automatisk prov­växlare ASI-V. 
Instrument: Shimadzu TOC-LCPN med TNM-L modul med automatisk provväxlare ASI-L
Anm. 1: De båda instrumentmodellerna används parallellt.
Anm. 2: Provväxlare med inbyggd omrörning används.

Tidigare mätmetoder

Förbränning

2007-01 –  2022-04
Metod: SS-EN 12260:2004
Proven behandlas med HCl. Kvävehalten mäts genom kemo­lumini­scens efter katalytisk oxidation till kväveoxider.
Instrument (från januari 2007): Shimadzu TOC-VCPH med TNM-1 modul och automatisk prov­växlare ASI-V. 
Instrument (från augusti 2021): Shimadzu TOC-LCPN med TNM-L modul med automatisk provväxlare ASI-L
Anm. 1: De båda instrumentmodellerna användes parallellt.
Anm. 2: Provväxlare med inbyggd omrörning infördes 2010-03. 

Persulfatkväve

2002-01 – 2006-12
Metod: Svensk Standard SS-EN ISO 11905 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Method No. J-002-88 B.
Instrument: Technicon Traacs 800.
Anm: Vattenproven konserverade med H2SO4.

1998-07 – 2001-12
Metod: SIS 02 81 31-1 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Method No. J-002-88 B.
Instrument: Technicon Traacs 800.
Anm: Vattenproven konserverade med H2SO4.

1997-01 – 1998-06
Metod: Svensk Standard SIS 02 81 31 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A.
Instrument: Technicon Traacs 800.
Anm: Vattenproven konserverade med H2SO4.

1988-01 – 1996-12
Metod: Svensk Standard SS 02 81 31 mod. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A.
Instrument: Technicon Traacs 800 med provväxlare för 120 prov. Autoklav för uppslutning av prov.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.