Totalkväve, Tot-N/Total-N

Senast ändrad: 26 maj 2021

Läs mer om kväve på Wikipedia.

OBS! Totalkväve har tidigare även beräknats som summan av kjeldahlkväve och nitrit- + nitratkväve.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Läs mer om totalkväveanalyser vid institutionen för vatten och miljö i två rapporter som jämför våra olika totalkvävemetoder (Wallman m.fl. 2009 respektive Wallman m.fl. 2011).

Det finns även en populärvetenskaplig sammanfattning av kväveanalyserna av Sonesten (2011) i Havet 2011.

Nuvarande mätmetod (förbränning)

Gäller från januari 2007
Metod: SS-EN 12260:2004
Instrument: Shimadzu TOC-VCPH med TNM-1 modul och automatisk prov­växlare ASI-V. Proven behandlas med HCl. Kvävehalten mäts genom kemo­lumini­scens efter katalytisk oxidation till kväveoxider.
Anm. 1: Körs på tre identiska instrument
Anm. 2: Sedan 2010-03 används provväxlare med inbyggd omrörning.

Tidigare mätmetoder (persulfatkväve)

2002-01 – 2006-12
Metod: Svensk Standard SS-EN ISO 11905 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Method No. J-002-88 B.
Instrument: Technicon Traacs 800.
Anm: Vattenproven konserverade med H2SO4.

1998-07 – 2001-12
Metod: SIS 02 81 31-1 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Method No. J-002-88 B.
Instrument: Technicon Traacs 800.
Anm: Vattenproven konserverade med H2SO4.

1997-01 – 1998-06
Metod: Svensk Standard SIS 02 81 31 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A.
Instrument: Technicon Traacs 800.
Anm: Vattenproven konserverade med H2SO4.

1988-01 – 1996-12
Metod: Svensk Standard SS 02 81 31 mod. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A.
Instrument: Technicon Traacs 800 med provväxlare för 120 prov. Autoklav för uppslutning av prov.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.