Hoppa till huvudinnehåll

Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Nationellt datavärdskap för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional miljöövervakningen, samt olika typer av recipientkontroll. 

Bredare vattendrag med skog i bakgrunden och lite våtmark vid stranden. Foto.

Datavärdskapet för jordbruksmark

Nationell datavärd för data som insamlats genom nationell och regional miljöövervakning inom Naturvårdsverkets programområden Jordbruksmark och Luft

Litet vattendrag i jordbrukslandskapet. Foto.
Publicerad: 03 april 2020 - Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se
Loading…