Stefan Bertilsson, professor i funktionell ekologi i limniska system

Senast ändrad: 04 april 2024
Porträtt av Stefan Bertilsson.

Stefan Bertilsson är sedan den 1 juli 2019 professor i funktionell ekologi i limniska system. Hans installationsföreläsning har titeln: "The microbial engines of lakes".

Stefan Bertilssons forskar om vattenlevande mikroorganismernas ekologi och biogeokemi, i såväl sjöar och hav som grundvatten och våtmarker. Pågående projekt rör bland annat kol- och kväveföreningarnas omsättning och omvandling, men också omvandlingen av oorganiskt kvicksilver till mer skadligt metylkvicksilver. Stefan Bertilsson är även föreståndare för SITES – en nationell infrastruktur för fältforskning som täcker in en rad olika ekosystem och klimatzoner i Sverige.

Se filmen!

Lär känna professor Stefan Bertilsson och hans verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Stefan Bertilssons föreläsning.

Pressfoton

Stefan Bertilsson vid flödescytometern i labbet.
För att se, räkna och mäta mikroorganismerna i de prover som tas i fält krävs avancerade metoder, och Stefan Bertilsson tillbringar mycket tid i laboratoriet. Här räknar han bakterier med hjälp av en flödescytometer. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Fakta:

Biografi

Stefan Bertilsson föddes 1969 och växte upp på en gård utanför Vadstena i Östergötland. Han studerade biologi, först vid Linköpings universitet och sedan vid Uppsala universitet, och tog ut sin examen 1994. Kort därefter inledde han doktorandstudier vid Linköpings universitet inom ett projekt som handlade om fotokemiska processer och mikrobiell kolomsättning i sötvatten, och han disputerade 1999.

Stefan Bertilsson genomförde sin postdok vid Massachusetts Institute
of Technology i Boston, vilken följdes av en kortare lärartjänst. Under
denna period utvecklade han molekylära metoder för studier av mikrobiell ekologi i olika naturvatten och inom detta forskningsområde har han under de senaste 17 åren byggt upp en stark forsknings- och undervisningsmiljö vid Uppsala universitet, i sin roll som forskare, docent, lektor och professor. Utöver sin forskar- och lärargärning är han starkt engagerad i olika forskningsinfrastrukturer, dels inom Science for Life Laboratory, dels som föreståndare för den svenska infrastrukturen för ekosystemforskning (SITES).

Relaterade sidor: