SLU Lövsta fältforskningsstation

Senast ändrad: 26 januari 2023

SLU Lövsta fältforskningsstation driver ett 100-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag från andra håll.

Försöken är utlagda på SLU:s mark som i övrigt drivs av Ultuna egendom. Stationen använder och brukar idag 100 hektar för fältförsök.

Resurser hos Lövsta fältforskningsstation

Vi erbjuder:

  • Möjligheter till fältforskning inom jordbruksvetenskap såsom växtodling, markvetenskap, biologi, agroekologi och miljövetenskap.
  • Expertis inom markmekanik och jordbearbetning, växtnäringslära, vattenhushållning, agrara odlingssystem, växtekologi och ogräsbiologi.
  • Fältförsök i konventionella såväl som i ekologiska produktionssystem.
  • Möjlighet att utnyttja långliggande fältförsök

Verksamheten är koncentrerad kring Funbo Lövsta 10 km öster om Uppsala där det finns maskinhallar och lagringslokaler. Där är också vår fältpatrull stationerad.

Lövsta fältforskningsstation är ett samarbete mellan institutionen för växtproduktionsekologi och institutionen för mark och miljö

Kontakta oss gärna om du vill genomföra ett fältförsök eller har andra frågor! Du hittar kontaktuppgifter längst ner.

Rutiner för fältförsök

I Försökshandboken hittar du gällande rutiner för hela kedjan från planering via utförande i fält och på analyslaboratorier fram till bearbetning och redovisning av resultat. Du kan också titta på vår sida för fältförsöksdata och försöksteknik.

Väderdata

Fältforsk lagrar väderdata  från SMHI och lokala väderstationer i databasen LantMet. Du kan också titta direkt på data från klimatstationen i Lövsta.

Styrgrupp

Invigning av Lövsta fältforskningsstation

Vi invigde Lövsta fältforskningsstation 31 maj 2018. Det var ett sätt att fira att vi har samlat fältforskningen i Uppland på Lövsta forskningscentrum. Välkommen dit. 

Läs mer om invigningen

Fakta:

Lövsta fältforskningsstation är tillgänglig för forskare vid SLU, forskare vid universitet inom och utom Sverige samt externa intressenter, till exempel företag.

Hitta hit!

Lövsta fältforskningsstation, Funbo-Lövsta 19, beläget ca 11 km öster om Uppsala centrum väg 282 från Uppsala mot Almunge
koordinater Latitud 59.833072, Longitud 17.807766

Adress

Sveriges Lantbruksuniversitet
Lövsta fältforskningsstation
Institutionen för växtproduktionsekologi
Box 7062
75007 Uppsala 

Leverans/Besöksadress

Funbo Lövsta 19
75597 Uppsala