Vårt nyhetsbrev

Senast ändrad: 14 december 2022
jord och gröna växter i närbild

I vårt nyhetsbrev berättar vi om vår senaste forskning och hoppas på att inspirera dig att ta kontakt med oss för att samverka kring hållbar användning av mark- och vattenresurser.

Nyhetsbrevet ges ut fyra gånger om året. Om du har några frågor eller synpunkter, kontakta gärna vår kommunikatör Amanda Öberg, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Nyhetsbrev, ja tack!
 


Kontaktinformation

Amanda Öberg
Kommunikatör vid institutionen för mark och miljö
+4618673043, +46730782268
amanda.oberg@slu.se