Nyhetsbrevet Forskningsaktuellt

Senast ändrad: 22 november 2021

I vårt nyhetsbrev "Forskningsaktuellt" berättar vi om vår senaste forskning och hoppas på att inspirera dig att ta kontakt med oss för att samverka kring hållbar användning av mark- och vattenresurser.

Forskningsaktuellt ges ut två - tre gånger om året. Om du har några frågor, kontakta gärna vår samverkanslektor Helena Aronsson, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Nyhetsbrev, ja tack!