Vårt nyhetsbrev

Senast ändrad: 14 juni 2022

I vårt nyhetsbrev berättar vi om vår senaste forskning och hoppas på att inspirera dig att ta kontakt med oss för att samverka kring hållbar användning av mark- och vattenresurser.

Nyhetsbrevet ges ut några gånger om året. Om du har några frågor eller synpunkter, kontakta gärna vår kommunikatör Amanda Öberg, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Nyhetsbrev, ja tack!