Nyhetsbrev Sydsvensk skogsvetenskap

Senast ändrad: 29 maj 2024

Här hittar du alla nyhetsbrev från Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i omvänd kronologisk ordning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Nyhetsbrev

2017   2018   2019   2020  2021  2022   2023   2024
_______________

2024

Forskarna från Alnarp visar världen vägen

Virkesköparnas kunskap är en underutnyttjad resurs

Tålamod krävs för omställning till hyggesfritt

2023

Nytt rekord för poppel

Förädling i nytt ljus

Missar i behandling mot röta

Klimat för nya ädla lövträd

Bok för kontinuitet och klimat

Bra föryngring lyfter tillväxten

Guld för älgforskning

Torkan utlöser dolda hot

Bra åtgärd, men varning för regn

2022

Hyggesfritt i praktiska försök

FRAS - dubbel kraftsamling

Rekordmånga studenter

Fåglar gynnas av evighetsträd

Nu märks klimatförändringen

Förorenat frö förödande

Upptakt på vägen mot mer löv

The road to more broadleaves (english version)

Ungskog i nytt ljus

Tallen matchar ofta granen

Med poppel i tanken

Björk med bättre tillväxt

Hundraårigt arbete ger historiska resultat om eken

Inbjudan till exkursion Skogen och klimatet

Årsrapport från Sydsvensk skogsvetenskap

DNA avslöjar hotande insekter

Nytt centrum mot skogsskador

2021

Gran och tall byts mot lövplantor

Lövträd efter åkergran

Odla svamp i björkskogen

Hessen till Alnarp, tur och retur

Högt intresse för ny utbildning

Great interest in a new program (english version)

Floran hittar till ny ädellövskog

Ljuset, inte tiden, ger tillväxt

EU forest education in Alnarp (english version)

Alnarp i EU-utbildning om skog

Nya lövträd, en nöt att knäcka

Många vill lära skog på distans

Granen full av överraskningar

Det är bra att skogen diskuteras

Lövsprickning i Alnarp

Ungskogen i norr illa ute

Blommande skogslandskap

Nya rön om plant-avstånd

Resultaten klara om 200 år

Årsrapport från Sydsvensk skogsvetenskap

Mer forskning om skogspolitik

Borr för precision i skogsbruket

2020

Tallens tillväxt överraskar

Det våras för björken

Lukten avslöjar sjuka träd

Krävande att behålla björken

Poppel med energi och växtkraft

Då skogen kom till Alnarp

Rekordmånga läser skog

Hedersdoktor

Strategi - som i en liten ask..

Hotande röta i rötterna på tall

Ny kunskap om blandskogen

Eksådd - en kamp mot gnagare

Hedersdoktorns recept

Ask-fall utlöser dominoeffekt

Återvänder till Alnarp

Jakten på koppartåliga träd

Brobygge till Baltikum

Belagd effekt mot snytbaggar

Bättre precision i planteringarna

Lampor och element i skogen

Slumrande potentital för ädellöv

Inbjudan till exkursion Skogen & klimatet

Förluster då tall byts mot gran

2019

Hårt betestryck ger blandskog

Park och skog i dynamiskt möte

Doktorns recept för mer ek

Träd spelar roll

Många tips för att skapa viltfoder

Ny högre skoglig utbildning

Klimatforskningen kraftsamlar

Efter granbarkborren...

Ljus idé för att beräkna tillväxt

250-årig kunskap i nytt ljus

Hitta och vårda hänsynsträden

Nära målgång efter 125 år

När skogen flyttar in till staden

Riskfylld handel med växter

Miljövinst med lång omloppstid

Gödsling ungskog

Kurs i föryngring

Ny teknik för urval av plantor

Björkar gör mer nytta i grupp

2018

Många fåglar i äldre granskog

Foderskapande åtgärder mot älgbete

Utmaning: Maxa produktionen

Brandhistorien upprepar sig

Tallens tillväxt överraskar

Kalk lyft för poppel

Följderna av tallens reträtt

Barkgnag kronhjort

Euroforester nätverk

Snytbaggar

Alterfor visar vägval

Grupper av björk bland granen

Masterskurs Urban Forestry

Gallrar fram ädellöv

Isländskt skogs-hopp

Miljöväg till skogsutbildning

Ny kunskap om beteskador

Doftskydd av ekollon vid sådd

Lyft för skogsforskning i Alnarp

Vägen från Växjö till Alnarp

2017

Fras började i gallringsskogen

Odlade julgranar

Ny metod för att beräkna trädens tillväxt

Klimatet påverkar myrarna

Eld får fart på ekplantor

Försöker rädda asken

Över 500 studenter på internationell kurs

Därför försvann linden

Träd i Alnarp ger hopp i Zambia

30 år med skog i Alnarp

Nötskrika föryngrar ek

Många vill läsa skog i Alnarp

Hoten från phytophthora

Jägmästare Sverigeresa

FRAS-Storsatsning på sydsvensk skog

Öppnar vägen för poppel

Början på Euroforester

Beräkna självföryngrad björk

Mer pengar till rotröteforskning

Vildsvin saboterar vårblommor

Tillväxt tall/gran

Älgarnas foder och hälsa

Årsringar varnar för bränder

Ida Wallin skoglig doktor

Läget för fåglarna i barrskogen

Jägmästare kan fullfölja utbildningen i Alnarp