Hoppa till huvudinnehåll

Food Systems

På den här temasidan finns aktuell information från SLU som rör forskning, kunskap, samarbeten och dialoger kring hur vi uppnår ett hållbart globalt livsmedelssystem.

Om Food Systems

Livsmedelssystemet inkluderar alla processer och infrastruktur som behövs för att förse människor med mat. Det inkluderar markanvändning, primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering. Livsmedelssystemet fungerar i och påverkas av sociala, politiska och ekonomiska sammanhang.

Food Systems Summit

Den 23 september 2021 hölls FN-mötet Food Systems Summit om livsmedelssystems betydelse för att nå de globala målen.

Logo för Food Systems Summit

Hållbara livsmedelssystem

Vad menas med hållbara livsmedelssystem och hur åstadkommer vi den nödvändiga omställningen?

Regeringens sida

På regeringens webbplats finns information om Sveriges deltagande i arbetet inför, under och efter Food Systems Summit.

De globala miljömålen på en tallrik. Illustration från Food Systems Summit.

Poddavsnitt om Food Systems Summit

Podden Feeding your mind från SLU Future Food gjorde en djupdykning i Food Systems Summit. Vad har mötet och dess arbete för betydelse för världens livsmedelssystem?

Jordgloben i ett äpple. Foto

Mistra Food Futures

Mistra Food Futures är ett stort forskningsprogram som ska staka ut vägen mot ett hållbart livsmedelssystem. SLU i samarbete med RISE, Stockholm Resilience Centre och en rad andra aktörer från universitet, näringsliv och regioner.

Feed - en podcast

Feed är en podcast om hållbara livsmedelssystem från Table, ett samarbete mellan SLU, University of Oxford och Wageningen University & Research som ska driva diskussioner om det globala livsmedelssystemet.

Agri4D 28-30 september

Welcome to the conference Food Systems for New Realities - Agri4D 2021 that will bring together researchers, policy makers and practitioners to engage actively with the challenges of food systems. Call for Abstracts - Submission Deadline: May 14.

Hållbara livsmedelssystem

SLU Future Food, SLU Global och flera andra delar av SLU har bidragit till Svenska FAO-kommitténs skrift ”Hållbara livsmedelsystem – kunskap, innovation och samarbete”.

Vetenskapliga publikationer

SLU-forskare publicerar fortlöpande forskning och analys som har betydelse för ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen. Här kan du söka efter relevanta publikationer uppdelat på de sjutton olika målen.

Agrifose2030

Agriculture for Food Security (AgriFoSe2030) är ett tvärvetenskapligt program som arbetar för att ingen ska gå hungrig, för ökad matsäkerhet och ett hållbart jordbruk.

Student vid mikroskop. Foto.

Utbildning

Vid SLU finns högklassiga utbildningar för dig som vill arbeta med framtidens mat och hållbara livsmedelssystem.

SLU Youth Institute

SLU Youth Institute (SLU YI) vill skapa intresse hos svenska gymnasieelever för hur livsmedelsförsörjningen ska tryggas i världen och för att hitta hållbara lösningar på de globala utmaningarna.

Zero Hunger

SLU Food System Group

Forskargruppen Food System Group vid Institutionen för energi och teknik på SLU har en egen blogg där de skriver om sin forskning.

Moga vetestrån, foto.

Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring

Kommersialiseringen av renprodukter innebär flera utmaningar för de traditionella livsmedelsystemen. Hur kan samarbete mellan forskare och renskötare bidra till nya kontaktvägar mellan producenter och konsumenter av renskötselprodukter?

Renar i vintrigt fjällandskap. Foto.

SLU-nyheter om Food Systems

Samarbeten kring Food Systems

Här finns länkar till olika internationella initiativ där SLU samverkar kring hållbara livsmedelssystem och de globala hållbarhetsmålen.

Publicerad: 08 maj 2023 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…