Samverkan

Senast ändrad: 03 mars 2022
En grupp människor i samtal efter ett seminarium. Foto.

Samverkan med bransch, myndigheter och organisationer är en naturlig del av SLU:s verksamhet. SLU Aquaculture bidrar med kunskap och kompetens i olika samarbetsprojekt med intressenter, såsom företag, myndigheter och andra organisationer med koppling till akvakultur.

Varför samarbete?

Vi samarbetar för att:

  • Implementera forskningsresultat till näringen,
  • Adressera forskningsfrågor från näringen,
  • Sprida forskning, och bidra till ökad kunskap om akvakulturens betydelse i samhället.

Externt nätverk

Här presenteras ett urval av verksamheter, myndigheter, branschorganisationer och offentliga aktörer som SLU Aquaculture samverkar med:

Vi välkomnar kontakter med fler samarbetspartners. Vänligen kontakta oss på: aquaculture@slu.se

Relaterade sidor: