Min haltande hund har skelettcancer

Senast ändrad: 14 februari 2011

Fråga

Jag har en Irländsk Varghund som började halta för två månader sedan vänster fram. Nu har jag röntgat hunden och veterinären säger att det är osteosarkom (skelettcancer) i radius strax ovanför carpalleden. Finns det något vi kan göra för att få tillbaka vår mysiga hund. Hon verkar ha jätteont, men är superglad ändå.

Svar

Osteosarkom, bencancer, är en mycket allvarlig och tyvärr inte ovanlig sjukdom hos hund. Denna tumörform förekommer även hos andra djurslag, inklusive människa.

Vad som orsakar sjukdomen är okänt. Sjukdomen förekommer oftare inom medelstora till stora raser t ex: boxer, Golden retriever, Saint Bernhard, Berner Sennen, Grand Danois mfl. Man har inte angivit någon ärftlighet för sjukdomen men man kan fråga sig varför det är vanligare inom vissa raser. De flesta tumörsjukdomar blir vanligare när hunden åldras. Det stämmer även till viss del för osteosarkom. Tyvärr är det dock inte ovanligt att mycket unga hundar 1-2 år, drabbas av sjukdomen.

Det är bencellerna, osteoblaster, som tumöromvandlas vilket gör att symptom kan uppträda från hela kroppen. Det är vanligast att tumören sitter i skelettet, men även andra organ kan drabbas av bencancer. Det är då oftast frågan om sk metastasering, spridning ifrån en ursprungstumör i skelettet. De vanligaste symptomen är kraftig hälta, men det kan även röra sig om en kraftig blodbrist, att hunden är abnormt trött, kraftiga diarréer, onaturlig törst, balansrubbningar, ögonförändringar, mm. När tumören blir tillräckligt stor är det stor risk att benvävnaden blir så skör att sk patologiska frakturer uppträder. Det betyder att ben kan brytas utan att det utsatts för någon anmärkningsvärd belastning. Sjukdomen leder förr eller senare till döden.

När döden inträffar beror naturligtvis på hur aggressiv cancer hunden fått, vilka organ som drabbats och vilken behandling som satts in. De behandlingsalternativ som finns är framförallt kombination av amputation samt olika former av cellgifts- (cytostatika) behandlingar. Denna behandling förlänger livet avsevärt, jämfört med obehandlade hundar. Man kan naturligtvis låta hunden vara obehandlad och följa sjukdomsutvecklingen. Man skall då vara klar över att osteosarkom är oerhört smärtsamt och svårt att hantera med smärtlindrande mediciner. Risken ökar dessutom för frakturer om smärtlindring sätts in.

Vilka behandlingsalternativ man väljer beror på en rad orsaker, såsom hundens ålder, djurägarens ekonomi, möjligheter att åka till veterinär som utför cellgiftsbehandlingar mm. Vid smådjurskliniken, SLU, gör vi en grundlig bedömning av varje enskild patient och därefter bestämmer vi, tillsammans med dig, vad som är det bästa alternativet för din hund. En hund med kraftiga problem i leder, förutom på det skadade benet eller hundar med tydliga lungmetastaser lämpar sig inte för totalamputation och cellgiftsbehandling. I gynnsamma fall kan sk ”limb sparing” teknik utnyttjas vid operation. Detta innebär att man försöker bibehålla benet och dess funktion. För din hund är detta kanske möjligt då just radius är involverad. Vi strävar efter att få hunden att må bättre under och efter behandlingen samt att den kan fortsätta leva ett ”hundliv”. En realistisk överlevnad är mellan 6 månader upp till två år.


Kontaktinformation