Reflektion om skyddad natur

Senast ändrad: 25 januari 2024

16 december 2017

Webbinariet handlade om hur förvaltare kan planera sin kommunikation med besökarna så att de under och efter sitt besök reflekterar kring betydelsen av att skydda natur. Föreläsare var Claes Svedlindh och Ignace Schops.

Claes Svedlindh (Claes.Svedlindh@Naturvardsverket.se) har mångåriga erfarenhet inom naturvården: som naturvårdsdirektör och tidigare som kommunekolog. Han arbetar på Naturvårdsverket som chef på Naturavdelningen. 

Ignace Schops har under många år arbetat med kopplingen mellan samhället och biologisk mångfald. Han är president i Europarc och fick 2008 Goldman Environmental Prize för sitt arbete med att få till stånd Hoge Kempen National Park, som är den första nationalparken i Belgien. 

 

Inspelning av hela webbinariet fanns tidigare på Naturvårdsverkets webbplats.

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll i primärt för nationalparksförvaltare i Sverige med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Ta gärna del av dokumentation även från de andra webbinarierna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv