Seminarium 2017 om digital teknik för naturvägledning och interpretation

Senast ändrad: 25 januari 2024

CNV höll 25-26 januari 2017 i ett seminarium med föreläsningar och diskussioner om digital teknik för naturvägledning och interpretation.

25 och 26 januari höll CNV i ett seminarium om digital teknik för naturvägledning och interpretation. Deltog gjorde 100 personer som ville diskutera möjligheter och utmaningar om digitala lösningar för naturvägledning. 

Deltagarna anländerSeminariet hölls på SLU i Uppsala från lunch 25 januari till lunch 26 januari. Lite mer än hälften av deltagarna tog tillfället i akt att delta på ett studiebesök på förmiddagen 25 januari. Läs om studiebesöket nedan.

Hashtagg för seminariet är #CNVteknik3, för den som vill söka på inlägg från seminariet i social medier.

 

Seminariets innehåll

Seminariets föreläsningar skulle ge deltagarna en hjälp i att få en översikt över vad som händer på området. Diskussioner hölls om hur man väljer tekniska lösningar för sin naturvägledning och interpretation samt hur man tar reda på vad som fungerar. Vi ville även erbjuda  goda möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter deltagare emellan under de två dagarna.

Det fanns två pass på seminariet där man kunde visa upp och testa olika tekniska lösningar för naturvägledning och interpretation samt diskutera olika frågor.

 

 
 
 
 
 
Föreläsare

Alla föreläsningarna spelades in. Här är spellistan för dem.

 

Goda exempel på digital naturvägledning och interpretation

Per Sonnvik berättade om resultatet från den sammanställning som CNV arbetat med under hösten 2016, med flertalet exempel från andra länder. Sammanställningen togs fram på uppdrag av Naturvårdsverket för att kommuner och länsstyrelser skulle kunna få rekommendationer i sitt arbete med att öka tillgänglighet genom information och naturvägledning till friluftslivsutövare och naturturismaktörer.

Se hans filmade presentation här, eller ta del den i form av en pdf.

 

 

Paul Henningsson

Digitala lösningar för besökare - och små plånböcker

AR, UX, 4K... Spetstekniska lösningar imponerar och inspirerar. Men det är inte givet att de senaste digitala verktygen är bäst för att kommunicera ert natur- och kulturarvsinnehåll. Med små medel går det att komma långt och lika viktigt är det att tekniken ska passa inom organisationen och den dagliga verksamheten. Paul Henningsson, musedia, är konsult inom interpretation och har mångårig erfarenhet av besökarstudier och digitala/interaktiva medier. Tidigare verksam vid interaktiva institutet och är grundare av Musedia.

Se hans filmade presentation här, eller ta del av den i form av en pdf.

 

Evaluating mobile applications 'in the Wild' - Doing Qualitative Research and Interpreting ResultsFoto: Tom Smith

Dr Tom Smith from Cardiff University talked about how one can evaluate an app for interpretation and how people interact in outdoor environments when using various technologies. He and his colleagues have evaluated the app Walking with Romans, designed by the Brecon Beacons National Park Authority in Wales, UK. They have looked at how users interact with each other, interpret the content of the app and how they navigate with the app in outdoor environments. Tom discussed some of the challenges of doing research and evaluation on mobile device and app use in various settings, and will explore how current evidence might inform design. Read more about Tom here. He held his lecture over a web link. 

Se hans filmade presentation här.

 

 

The role of games in natureElisabeth Folta

Dr Elizabeth Folta from State University of New York - College of Environmental Science and Forestry and Katie Mulverhill, an environmental educator with the New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation talked about how games can be used to get people interested in learning about nature. Katie Katie Mulverhillshared how augmented reality games have been implemented in New York State Parks as a tool to help connect people to the nature in parks. There was a discussion on how gamification can encourage people to get out in nature, get to know it, interact with it, learn about it and want to protect it. What resources are available? What are some of the pros and cons of using games in this manner? Read more about Elizabeth here: https://www.linkedin.com/in/elizabeth-folta-b0869827/. She held her lecture over a web link. 

Se deras filmade presentation, eller ta del av den som en pdf eller som en Prezi-presentation.

 

 

Dagens förutsättningar för att kommunicera med friluftsutövareKristofer Björkman

Kristofer Björkman som arbetar med Naturkartan berättade om hur medielandskapet radikalt förändrats de senaste åren och hur människors vardag har påverkats av detta. Han visade hur natur- och friluftslivs-branschen förhåller sig till detta och borde göra för att hänga med. Han berättade också om varför Naturkartan finns och vilka behov den försöker tillgodose. Kopplat till Kristofers presentation hölls en kortare workshop.

Se hans filmade presentation, eller ta del av den i form av en pdf eller en Prezi-presentation.

 

 

E-bläckskärmar: den ultimata digitala utomhusskylten?Oscaar Engberg

Oscar Engberg från Riksutställningar berättade om e-bläckskärmar, som är digitala skyltar som kan stå utomhus och kan uppdateras trådlöst. På Sandby Borg på Öland håller man på att testa hur de fungerar som en del i en digital plattform. Oscar visar runt tester.

Se hans filmade presentation, eller ta del av den i form av en pdf.

 

 

 

Studiebesök innan seminariet 

Skärmdump från app av Disir Productions ABPå förmiddagen innan seminariet erbjöds ett studiebesök till Gamla Uppsala. Två tredjedelar av av seminariedeltagarna deltog på det. Värd för studiebesöket var John Ljungkvist från Disir productions.

För Gamla Uppsala har man tagit fram en app, med vars hjälp man kan uppleva platsen som den förmodligen såg ut ca år 650 e.Kr. Appen är baserad på tekniken förstärkt verklighet (augmented reality). 

Gamla Uppsala är ett av Sveriges absolut mest kända fornlämningsområden mest känt för de stora gravhögarna och texter som berättar om mytiska kungar och hedniska blot under slutet av vikingatiden. De synliga monumenten är bara toppen på ett isberg av otaliga byggnader och gravar som funnits i området. I appen Augmented History Gamla Uppsala har forskare i samarbete med spelutvecklare och programmerare utvecklat en app där besökare på plats kan uppleva platsens entrala delar under vendeltiden. Fokus har John Ljungkvist berättar om appen i Gamla Uppsala.lagts på kungsgården under dess mest monumentala fas vid 600-talets slut. Appen ägs av Disir productions AB och ingår i konceptet Augmented History vars nästa projekt släpps i april 2017 i form av Uppsala domkyrkoområde omkring år 1500.

Ta del av Johns presentation om deras arbete i form av en pdf.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv