Digital teknik för naturinformation och naturvägledning – översikt och rekommendationer

Senast ändrad: 08 februari 2024

Denna rapport från 2017 ger dels en översikt över ny digital teknik för obemannad naturvägledning med exempel på några större satsningar som redan gjorts och dels en presentation av goda exempel.

CNV fick 2016 i uppdrag av Naturvårdsverket att bidra till länsstyrelsernas och kommunernas överblick, kunskaps- och beslutsunderlag om hur ny teknik kan användas vid tillgängliggörande av framförallt skyddad natur genom naturvägledning. Uppdraget redovisas i denna rapport.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv