Att planera för naturvägledning i nationalparker med många besökare

Senast ändrad: 25 januari 2024
Introbild för webbinariet 181031 om hur man kan planera för naturvägledning i nationalparker som har många besökare

31 oktober 2018

Detta webbinarium handlade hur man kan planera för naturvägledning i nationalparker som har många besökare. På webbinariummet lyfte vi in erfarenheter från övriga Europa och från USA om hur man framgångsrikt kan planera och genomföra bra naturvägledning trots att det är väldigt mycket besökare. Vi hade tre presentationer.

Susan Cross och Peter Phillipson från företaget Telltale, som är inriktat på att planera naturvägledning, presenterade. De har under många år arbetat runt om i Europa med nationalparker med mycket besökare och har en stor mängd erfarenheter som de här delar med sig av.

Pete Peterson från Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park i USA presenterade. Han hade fram till strax innan varit Supervisory Park Ranger på Grand Canyon National Park. Han delade med sig av sina erfarenheter och de strategier han använder för att kunna erbjuda besökare bra naturvägledning trots mycket besökare. 

Clay Hanna, Deputy Chief of Interpretation på den mycket välbesökta nationalparken Grand Teton National Park i USA, presenterade. De hade då ca 5 miljoner besökare per år och antalet ökade varje år. Han berättade om hur de planerade och arbetade för att besökare ska få ut så mycket som möjligt av besöket. 

Inspelning

Ta del av hela det inspelade webbinariet här. 

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll i primärt för nationalparksförvaltare i Sverige med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Ta gärna del av dokumentation även från de andra webbinarierna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv