Nytänkande naturvägledning kring stigar

Senast ändrad: 26 april 2024
Intro-bild för webbinarium 181211

11 december 2018

På detta webbinarium lyfte vi fram tre goda exempel på naturvägledning för stigar. Det delades på erfarenheter om hur man kan arbeta med interaktivitet, teknik och välavvägd skriftlig information. Det var tre korta föreläsningar och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. 

Stigarna vid Vindelforsarna

Stigarna vid Vindelforsarna erbjuder besökare flera olika typer av naturvägledning för att lära känna natur och kulturmiljö vid forsarna: ljudguider, ljudrum, skulpturer, lekområde och skyltar. Hanna Johansson berättade om stigarna och om hur man i planeringen samarbetade med SFI-klasser. 

Skärgårdsstiftelsens utbildningsplatser

Skärgårdsstiftelsens utbildningsplatser har utformats tillsammans med barn. På platserna kan barn tillsammans med sina klasskamrater eller sin familj lära sig om naturen i skärgården och få genomföra uppdrag. Sandra Löfgren berättade om platserna och hur de kombinerar skyltar, film och ljudguider.

Tarzanstigen i Sundsvall

På Tarzanstigen i Sundsvall erbjuds besökaren fysiska utmaningar samtidigt som man får ta del av naturvägledning på skyltar och genom tänkvärda installationer i trä. Stigen är byggd av en naturskola och det finns tillhörande pedagogiskt material. Johan Agås berättade.

Inspelning

Inspelning av webbinariet "Nytänkande naturvägledning kring stigar".

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll i primärt för nationalparksförvaltare i Sverige med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Ta gärna del av dokumentation även från de andra webbinarierna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv