Workshop B. Medborgarforskning: Låt dina besökare bli forskare för en dag - eller för hela livet!

Senast ändrad: 03 september 2018

Vet du hur en bioblitz fungerar? Vad Naturens kalender är? Eller hur man blir naturväktare? Forskning där frivilliga och forskare samverkar kallas idag för medborgarforskning och kan vara en mycket attraktiv del i upplevelsebaserad naturvägledning.

Genom att rapportera in sina observationer till olika databaser bidrar deltagarna till värdefull kunskap om naturen. Samtidigt är medborgarforskning ett enkelt, smart och roligt(!) sätt att väcka allmänhetens intresse för bevarande av biologisk mångfald. I denna workshop visar vi konkreta exempel och verktyg för medborgarforskning. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan inkludera ”hands-on” medborgarforskning i våra egna guidningar och aktiviteter.

Om workshopledarna

 

Pavel Bína, ArtDatabanken. Foto: SLU.
Pavel Bína, Artdatabanken. Foto: Jenny Svennås Gillner.

Pavel Bína är entomolog, ekolog, koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Biologisk mångfald och ArtDatabankens samordnare för faunaväkteri. Sedan flera år tillbaka finns flera lyckade faunaväkteri-projekt med ideell övervakning av olika svenska grupper och arter, till exempel groddjur, bastardsvärmare och igelkottar. I år startades ett marint faunaväkteri där man med hjälp av dykare kommer att följa upp utvalda arter i havet.

 


Katja Fedrowitz, Artdatabanken. Foto: Niklas Björklund, SLU.

Katja Fedrowitz arbetar som citizen science-samordnare vid SLU, där hon tillsammans med Pavel Bína kartlägger forskningsprojekt om citizen science vid SLU samt identifierar styrkor, behov och förväntningar internt och externt för en effektivare medborgarforskning vid SLU. Katja Fedrowitz är ekolog med bakgrund som naturumföreståndare och naturpedagog.

 


Kontaktinformation

Centrum för naturvägledning (CNV)
Institution för stad och land, SLU
cnv@slu.se
www.cnv.nu

Sidansvarig: cnv@slu.se