Workshop B. Medborgarforskning: Låt dina besökare bli forskare för en dag - eller för hela livet!

Senast ändrad: 21 juni 2018

Vet du hur en bioblitz fungerar? Vad Naturens kalender är? Eller hur man blir naturväktare? Forskning där frivilliga och forskare samverkar kallas idag för medborgarforskning och kan vara en mycket attraktiv del i upplevelsebaserad naturvägledning.

Genom att rapportera in sina observationer till olika databaser bidrar deltagarna till värdefull kunskap om naturen. Samtidigt är medborgarforskning ett enkelt, smart och roligt(!) sätt att väcka allmänhetens intresse för bevarande av biologisk mångfald. I denna workshop visar vi konkreta exempel och verktyg för medborgarforskning. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan inkludera ”hands-on” forskning i våra egna guidningar och aktiviteter.

Om workshopledarna

Kjell Bolmgren, Svenska fenologinätverket. Foto: Jenny Svennås Gillner.
Kjell Bolmgren, Svenska fenologinätverket. Foto: Jenny Svennås Gillner.

Kjell Bolmgren är växtekolog, lärare och SLU:s samordnare för Naturens kalender, ett medborgarforskningsprojekt om klimatförändringens effekter på vårtecken, hösttecken och annat i naturens kalender. Massexperimentet Höstförsöket med tusentals skolelever och Vårkollen är andra exempel på medborgarforskning som han samordnar, och under de kommande åren deltar han aktivt i uppbyggnaden av det som ska bli Sveriges portal för medborgarforskning: medborgarforskning.se.

 

Pavel Bína, ArtDatabanken. Foto: SLU.
Pavel Bína, Artdatabanken. Foto: Jenny Svennås Gillner.

Pavel Bína är entomolog, ekolog, koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Biologisk mångfald och ArtDatabankens samordnare för faunaväkteri. Sedan flera år tillbaka finns flera lyckade faunaväkteri-projekt med ideell övervakning av olika svenska grupper och arter, till exempel groddjur, bastardsvärmare och igelkottar. I år startades ett marint faunaväkteri där man med hjälp av dykare kommer att följa upp utvalda arter i havet.

 


Kontaktinformation

Centrum för naturvägledning (CNV)
Institution för stad och land, SLU
cnv@slu.se
www.cnv.nu

Sidansvarig: cnv@slu.se