Workshop B. Medborgarforskning: Låt dina besökare bli forskare för en dag - eller för hela livet!

Senast ändrad: 29 januari 2024

På denna workshop om medborgarforskning fick man lära sig om bioblitz, Naturens kalender och hur man blir naturväktare. Forskning där frivilliga och forskare samverkar kallas idag för medborgarforskning och kan vara en mycket attraktiv del i upplevelsebaserad naturvägledning.

Genom att rapportera in sina observationer till olika databaser bidrar deltagarna till värdefull kunskap om naturen. Samtidigt är medborgarforskning ett enkelt, smart och roligt(!) sätt att väcka allmänhetens intresse för bevarande av biologisk mångfald. I denna workshop visar vi konkreta exempel och verktyg för medborgarforskning. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan inkludera ”hands-on” medborgarforskning i våra egna guidningar och aktiviteter. Workshopen leddes av Katja Fedrowitz och Pavel Bína. Medverkade gjorde även Anna Tano Graflind, ArtDatabanken SLU.

Resumé från workshopen

De flesta deltagare kände till medborgarforskningsprojekt som till exempel Artportalen och bioblitz, men ville ha fler redskap för att använda dessa. Tiden och osäkerhet i artkunskap begränsar oftast rapporteringen under naturvägledingen när fokus ligger på själva guidningen och upplevelsen. Enkla rapporteringssystem och fler möjligheter att rapportera som icke-expert kan hjälpa naturvägledare att integrera medborgarforsking i sitt dagliga arbete. Naturvägledare efterfrågade speciellt kurser i artkunskap som skulle hjälpa dem att driva medborgarforskningsprojekt. Vi har också fått önskemål om bättre tekniska lösningar, till exempel flera natur-appar på svenska och en app för Artportalen. Allmänheten vill gärna bidra och folk vill känna att de har en utmaning framför sig – något som kan utnyttjas i framtida medborgarforskningsprojekt. Tack för intressanta diskussioner - vi ser fram emot flera medborgarforskare inom naturvägledning i framtiden.

- Pavel Bína, SLU

Om workshopledarna

 

Pavel Bína, ArtDatabanken. Foto: SLU.
Pavel Bína, Artdatabanken. Foto: Jenny Svennås Gillner.

Pavel Bína är entomolog, ekolog, koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Biologisk mångfald och ArtDatabankens samordnare för faunaväkteri. Sedan flera år tillbaka finns flera lyckade faunaväkteri-projekt med ideell övervakning av olika svenska grupper och arter, till exempel groddjur, bastardsvärmare och igelkottar. I år startades ett marint faunaväkteri där man med hjälp av dykare kommer att följa upp utvalda arter i havet.

 


Katja Fedrowitz, Artdatabanken. Foto: Niklas Björklund, SLU.

Katja Fedrowitz arbetar som citizen science-samordnare vid SLU, där hon tillsammans med Pavel Bína kartlägger forskningsprojekt om citizen science vid SLU samt identifierar styrkor, behov och förväntningar internt och externt för en effektivare medborgarforskning vid SLU. Katja Fedrowitz är ekolog med bakgrund som naturumföreståndare och naturpedagog.

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv