Medborgarforskning

Senast ändrad: 26 april 2024

Digitala plattformar har öppnat nya möjligheter för friluftslivsutövare att bidra till den samlade kunskapen om naturen genom så kallad medborgarforskning. Artportalen på SLU är en viktig ingång i Sverige till medborgarforskning om naturen. Det finns många appar som hjälper besökaren att lära känna och artbestämma fynd: Fågelguiden, Grodguiden och Fisknyckeln är några exempel. 

Som förvaltare kan man uppmana besökare att använda dem för att hitta och "kryssa" arter i naturområdet. I Tyresta nationalpark hade man tidigare en möjlighet för besökare att via nationalparkens webbsida rapportera in arter man observerat, systematiskt uppdelade på organismtyper.

Ett annat exempel är Svenska fenologinätverkets Naturens kalender, där deltagare rapporterar in observationer av årstidsväxlingar i naturen.

I engelska New Forest har besökare och volontärer med läsplattor gjort fältkontroller av satellitbilder av arkeologiska fynd. Inrapporterade data har använts för att rekonstruera och visualisera fynden i 3D på webbsidor och i utställningar. Läs mer om det i: Journal of the Association for Heritage Interpretation, 2016. Benchmark project. Game on: Using technologies to engage young people with the historic environment. Volume 21, Number 1, Summer 2016.

I appen iNaturalist laddar användare världen över upp bilder på djur, växter och svampar som de hittar i naturen. Alla användare kan delta i diskussioner om vad det är för art. Appen liknar ett spel och en tävling där målet är att artbestämma djur och växter.

Naturtjek (naturkoll på svenska) var en app som uppmuntrade deltagare över hela Danmark under 2015-2020 att finna 30 utvalda växt-, djur- och svamparter. Man kunde också välja tio platser där man sitter stilla och registrera allt man såg. Resultaten delades via sociala medier. Deltagare uppmanades även att dela med sig av en intressant berättelse om någon av de arter man är intresserad av, antingen genom att berätta för andra eller göra en liten utställning. Naturtjek ingick i projektet Biodiversitet Nu som drevs av Naturfredningsforeningen i Danmark. Marknadsföringssatsningen, som finansierades med projektmedel på 15 miljoner danska kronor visade sig framgångsrik: Över 20 000 danskar rapporterade in uppgifter om de 30 arterna: totalt över en miljon registreringar. 2016 generade projektet 150 000 registreringar om året, tillräckligt många för att visa på hur det står till med mångfalden i varje kommun. Dessutom gav appen ett bra underlag för påverkansarbete mot regering och kommuner. Med hjälp av humoristiska kortfilmer marknadsfördes appen i sociala medier. Se exempel på film här. En svaghet med Naturtjek var att man till skillnad från andra medborgarforskningsprojekt inte hade en strikt valideringsprocess för att bedöma tillförlitlighet i observationerna. 

 

Läs mer om ovanstående exempel om Tyresta nationalpark, Naturens kalender och Naturtjek i en artikel i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren från 2017. Övriga artiklar i det numret av Naturvägledaren finns du här.

I nordiska boken om naturvägledning från 2020 finns det på sidan 264 information om medborgarforskning i de nordiska länderna. I en artikel på sidorna 188-192 handlar om bioblitzar, vilket kan ses som en form av medborgarforskning.

 

Läs gärna mer om digitala verktyg för naturvägledning här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv