Seminarium: Naturupplevelser och hälsa

Senast ändrad: 29 januari 2024
10 personer går på led på en stig i skogen. Foto.

Vad är skogsbad? Hur fungerar qigong i naturen? Vilken forskning om natur och hälsa finns idag och vilka frågor bör ställas inför framtiden? Den 14 - 15 maj, 2018, höll CNV ett seminarium om naturupplevelser och hälsa hos Urnatur utanför Ödeshög.

Läs mer om naturupplevelser och hälsa på CNV:s webbplats. 

Seminariet ingick i en serie seminarier som arrangeras i samarbete med SLU:s forskningsplattform Framtidens djur, natur och hälsa och utforskar hur naturvägledning kan bidra till människors hälsa. Syftet är att presentera aktuell forskning men också att ringa in viktiga framtidsfrågor i dialog mellan forskare och naturvägledare. 

Bland deltagarna fanns därför 21 personer som alla hade viss erfarenhet av att arbeta med naturvägledning och hälsofrämjande aktiviteter, eller stod inför en snar start av sådan verksamhet. Kursledare var Åsa Ottosson, naturhälsokonsult, och Eva Sahlin, forskare vid Institutet för stressmedicin/Gröna rehab, samt Lena Malmström, Centrum för naturvägledning.

Under seminariet fick deltagarna lära mer om kopplingen mellan naturupplevelser och hälsa, återhämtning och stressreducering utifrån Eva Sahlins egen forskning och en översikt över forskning inom fältet, i Sverige och övriga världen.

 

Föreläsare och åhörare. Foto.
Eva Sahlin, forskare vid Institutet för stressmedicin/Gröna rehab föreläser vid CNV:s seminarium Naturupplevelser och hälsa. Foto: CNV

Åsa Ottosson har både som naturvägledare och journalist följt forskning och praktik och kunde på ett levande och intresseväckande sätt berätta om shinrin-yoku, skogsbad, så som de utövas i ursprungslandet Japan och hur man kan tillämpa kunskaperna i naturvägledning på hemmaplan.

Sex personer sitter bredvid varandra i skogen. Foto.
Åsa Ottosson introducerar en skogsbadsövning som deltagarna själva fick förbereda och leda. Foto: CNV

Under Åsas ledning fick vi också pröva flera tekniker för naturvägledning som hjälper deltagare att hitta lugnet i naturen. Däribland qigong, skogsbad och övningar för alla sinnen. I diskussioner och övningar bidrog naturvägledare och forskare med egna erfarenheter, tankar och frågeställningar.

Ett tiotal personer som sitter vid flera bord. Foto.

Under semianriet hade tid avsatts för diskussion och reflektion. Foto: CNV

Forskningsplattformens Mari Kågström dokumenterade seminariet för seminarieseriens slutrapport (kommer att publiceras här).

Har ni frågor om seminariet, tveka inte att kontakta CNV.

Länkar och mer information längst ner på sidan.

Programmet

- Observera att aktiviteten är avslutad. -

Dag 1, 14 maj

10:30 Ankomst och obligatorisk incheckning. Att checka in på Urnatur är ett äventyr! Vi tilldelas våra stugor, får en guidad tur och instruktioner för vår vistelse. Obs att incheckningen sker gemensamt och samtidigt (dvs. kom i tid, ingen drop-in).

12:00 Lunch

13:00 CNV hälsar välkomna!

Lugn av naturen eller Varför skogsbadar japaner? Åsa Ottosson föreläser om natur och hälsa med utgångspunkt från boken Lugn av naturen, en resa till Japan samt drygt ett decennium av intervjuande kring, föreläsande om och praktiserande av olika sätt att hitta hälsan och lugnet i det fria.

Bensträckare

Forskningsöversikt av Eva Sahlin: Naturen är en fantastisk resurs vad gäller hälsa och välbefinnande, men vad är det som egentligen händer med oss när vi befinner oss i naturen? Ur ett vetenskapligt perspektiv kommer Eva att redogöra för hur vår hälsa och välbefinnande påverkas och varför naturen är ett av de bästa sätten att få återhämtning och stressreducering på. Hur används den kunskapen idag för till exempel rehabilitering och prevention vid stressrelaterad ohälsa och vilka resultat har publicerats?

Fika och förflyttning till skogseremitaget

Introduktion till morgondagens workshop: Guida andra till lugnet i naturen. (Åsa Ottosson) Kort presentation av boken Lugn av naturen och det studiematerial med tio tematräffar och förslag på övningar som hör till (Studiefrämjandet). Val av övningsplatser, guide-/instruktörsteknik med mera. Deltagarna förbereder egna övningar i det påföljande passet.

Workshop 1: Skogsbad på mitt sätt. (Åsa Ottosson) Halva gruppen deltar i ”Skogsbad på mitt sätt” – en kortare vandring där vi vässar sinnena, strosar i sakta mak och umgås med träden i den gamla bondskogen. Den andra halvan förbereder workshop 2 inför tisdagen. Efter halva tiden byter grupperna av.

Förflyttning till Plåtslottet och middagen.

Middag

Samtal kring elden: Hur arbetar deltagarna själva med hälsa och hur tänker vi kring framtidsfrågor? Utbyte mellan forskare och praktiker.

Därefter bastu för den som vill.

 

 

Dag 2, 15 maj

07:30 Morgonövning: Qigong i Skogseremitaget

08:15 Frukost

09:00 Uppsamlingsövning med reflektioner från gårdagen. (CNV)

Workshop 2, inkl. fika: Guida andra till lugnet i naturen. (Åsa Ottosson) Träna på att leda med utgångspunkt från studiematerialet ovan, alternativt egna idéer. Workshopen ägnas åt att leda varandra i grupp och ge konstruktiv respons.

Reflektion och summering. Utvärdering och avslutning. (CNV)

13:00 Avslutande lunch

Hemresa


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv