Workshop: Hur vet jag om jag når fram?

Senast ändrad: 28 mars 2023
Förstasidan för workshop 14 mars 2022

På den här digitala workshoppen fokuserade vi på planering och utvärdering av naturvägledning. Genom planering och utvärdering av våra aktiviteter kan vi lättare svara på frågor om hur aktiviteterna fungerar och hur vi når fram till deltagarna. Vi kan kan lära oss mer om våra deltagare, få hjälp att reflektera över och utveckla metoder och vägval och inte minst, utvecklas i yrkesrollen.

Genom naturvägledning och utomhuspedagogiska aktiviteter vill vi nå fram till våra deltagare. Vi vill bidra till att väcka deras känsla för platsen och fenomenet vi visar. Vi vill bidra till att de inspireras och själva fördjupar sin kunskap. Att de blir engagerade och motiverade att agera på något sätt.

Planering och utvärdering gör det ovanstående mer träffsäkert, och behöver inte vara komplicerat. Det handlar om att ställa rätt frågor och inte glömma viktiga aspekter som påverkar det man gör. Om man vill ha stöd för sin planering finns det metoder och verktyg till hands. Under webbinariet testade vi några av dem. 

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) höll i workshoppen inom ramen för det limniska nätverket.  

Upplägg på workshoppen

Inför workshoppen skickade vi ut material om planering, utvärdering och det fiktiva naturområde som deltagarna skulle arbeta med under workshoppen.

Efter en presentation om metoder för planering av naturvägledning fick deltagarna jobba i grupper med att planera naturvägledning för området. Resultatet presenterades och diskuterades med alla deltagare på workshoppen.

Efter en paus presenterades verktyg för utvärdering. Deltagarna fick sedan i samma grupper som tidigare planera utvärdering för sin tilltänkta naturvägledning. Resultatet presenterades och diskuterades med alla deltagare på workshoppen.

Dokumentation från workshoppen

Här finns alla powerpoint-bilder samlade, med presentation om planering och utvärdering. I filen ligger också information om det fiktiva område som deltagarna arbetade med under workshoppen.

Inför workshoppen skickades denna text om utvärderingsmetoder till deltagarna.

I denna fil finns noteringar från grupparbetena, om deltagarnas planerade naturvägledning och hur den skulle kunna utvärderas.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv