Lyft låglandsleden för besökaren med naturvägledning

Senast ändrad: 13 februari 2024
Skyltar längs stig i Garphyttans nationalpark

Här finns dokumentation och inspelning från webbmötet "Lyft låglandsleden för besökaren med naturvägledning", vilket hölls 26 september 2023. Webbmötet hölls av SLU Centrum för naturvägledning, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Bakgrund till webbmötet

Med naturvägledning kan man lyfta besöksvärden längs leder. Genom till exempel genomtänkta skyltar, audioguider och guidningar kan man som ledutvecklare underlätta för besökaren att få meningsfulla upplevelser och etablera en relation till platser längs leden. Naturvägledning kan också bidra till insikter som inspirerar till engagemang samt förståelse för platsens värden. På ledträffen i Trollhättan 2023 presenterade SLU Centrum för naturvägledning (CNV) hur man kan planera naturvägledning på leder och höll i en målgruppsövning där man fick ta fram förslag utifrån personas. Detta webbmöte var en uppföljning av CNV:s inslag på träffen i Trollhättan. Till webbmötet välkomnades de som var intresserade av naturvägledning vid leder.

Per Sonnvik och Per Bengtson från höll i webbmötet.

Upplägg och innehåll

Webbmötet utgick från deltagarnas tankar om och behov av naturvägledning på leder. Vi pratade om hur naturvägledning kan hjälpa dem att arbeta med upplevelser enligt Ramverket. Korta presentationer om naturvägledning blandades med gruppsamtal. Avslutningsvis samtalade vi och hur vi tillsammans skulle kunna jobba framåt.

Inspelning av hela webbmötet finns här.

 

Presentation: Om CNV, naturvägledning och övningen i Trollhättan

Per Bengtson berättade om CNV och om naturvägledning. Han delade rekommendationer om hur man kan planera för naturvägledning. Avslutningsvis berättade om den övning som CNV höll på den nationella träff i Trollhättan och vad resultatet från den visade. 

Se inspelningen av hans presentation här.

Ta del av hans presentationsfil här.

 

Presentation: Inspirerande exempel på naturvägledning längs leder

Per Sonnvik presenterade flera inspirerande exempel på leder.

Se inspelningen av hans presentation här.

Ta del av hans presentationsfil här.

 

Gruppsamtal: Erfarenhetsutbyte

Under webbmötet delade deltagarna sina tankar om att kommunicera om natur- och kulturvärden kring leder. Hur kan naturvägledningen utvecklas? De uppmandes i grupper att dela utmaningar, önskemål och tips med varandra.

Se inspelningen från presentation av gruppsamtal här.

Erfarenhetsutbytet sammanfattas i denna fil.

 

Behoven framåt

Deltagarna på webbmötet uppmanades att delge sina tankar om behov framåt. De fick skriftligen svara på frågan Vad behöver ni för att bättre kunna utveckla natur- och kulturvägledning på era leder? Sedan fördes ett samtal bland alla deltagare. Det följdes av samtal bland alla deltagare.

Se inspelningen från samtal om behov framåt här.

Behoven framåt sammanfattas i denna fil från sidan sex och framåt.

 

Om CNV

CNV är del av Sveriges lantbruksuniversitet och har sedan 2008 arbetat på uppdrag av Naturvårdsverket. Centret är ett kunskapscentrum och en mötesplats för naturvägledning och naturvägledare. Det finns som ett stöd för alla som håller på med naturvägledning. CNV jobbar med webbinarier, kurser, publikationer, omvärldsbevakning, rådgivning, metodutveckling och forskning. Läs mer på www.slu.se/cnv.

CNV:s sidor för stigar och leder: www.slu.se/nvl-stigar
CNV:s sidor för planering och utvärdering av naturvägledning: www.slu.se/nvl-planering
Digitala verktyg för naturvägledning: www.slu.se/digital-nvl
Publikationer om naturvägledning: www.slu.se/nvlpubl

Röster från deltagarna

Några citat nedan från utvärderingsenkäten: 

Intressant och helt rätt i tiden.

Bra med goda exempel. Alltid givande att diskutera med kollegor från andra delar av landet.

Väldigt bra upplägg med många bra sätt att hålla interaktiviteten vid liv.

Bra. Det var variation mellan presentationerna och de knöt an till genomförda exempel. Även bra med gruppsamtal som fick ta tid, ibland blir det så kort att man knappt hinner hälsa på de andra.

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv