Tallrik med mat. Foto.
20 apr

Webbinar

Social hållbarhet i livsmedelssystemet

En gravid kvinna klappar en ko. Foto.

Hur ser den sociala hållbarheten ut i vårt nationella livsmedelssystem? Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, hälsa, rättvisa, makt, mat, rättigheter och individens behov. Vad innebär det i praktiken för vårt nationella livsmedelsystem och dess aktörer? Det är dags att sätta fokus på social hållbarhet i hela livsmedelssystemet.

SLU Future Food anordnade den 20 april 2021 tillsammans med KSLA ett seminarium om social hållbarhet i livsmedelssystemet, som också utgjorde en tematisk dialog inför FN-mötet Food System Summit

Seminariet diskuterade frågor som: Vad är social hållbarhet i livsmedelssystemet? Hur ser vi på den sociala hållbarheten i livsmedelssystemet ut i Sverige och ur ett EU perspektiv och inhemskt och ett EU-perspektiv? Går social hållbarhet att mäta och har den betydelse för jobbens attraktivitet nu och i framtiden? Kan social hållbarhet kommuniceras till konsument? Finns det målkonflikter kring och i så fall vilka? Hur säkerställer vi att den sociala hållbarheten inte blir utsatt i ett livsmedelssystem som måste ändras?

Sammankallande för mötet var statssekreterare Per Callenberg. Totalt deltog 127 personer från sektorer som lantbruk, miljö, handel, förädling, hälsa, myndigheter, industri och intresseorganisationer. 

Rapport och sammanfattning från dialogmötet Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Inspelning

En inspelning från seminariet finns på KSLA:s hemsida. 

Vad är ett hållbart livsmedelssystem?

Livsmedelssystemet inkluderar alla processer och infrastruktur som behövs för att förse människor med mat. Det inkluderar markanvändning, primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering. Ett hållbart livsmedelssystem möjliggör tryggad livsmedelsförsörjning och god nutrition för alla, utan att kompromissa med de ekonomiska, sociala och miljömässiga grunderna för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition för kommande generationer.

 


Ikon för Food Systems vid SLU. Illustrtation.Det här är ett evenemang med koppling till SLU:s forskning och samverkan inom området Food Systems/Hållbara livsmedelssystem. Läs mer på temasidan www.slu.se/foodsystems.