Antibiotikaresistens i biogasprocesser

Senast ändrad: 24 maj 2024

I dagens biogasanläggningar används olika organiska avfallsfraktioner, inklusive stallgödsel, för att producera förnybar energi och näringsrik biogödsel. Användningen av detta gödselmedel innebär en risk för spridning av antibiotikaresistens (AR), men biogasprocessen erbjuder också möjligheter att minska AR-nivåerna. Forskning pågår för att undersöka riskerna med AR-spridning och strategier för att minska dessa risker. Här presenteras några av projekten.