Kurser för doktorander och postdocs

Senast ändrad: 06 februari 2023

SLU Nätverk växtförädling och avel anordnar eller stödja 1-2 kurser per år för doktorander och postdocs och i mån av plats även för andra SLU-forskare. Kurserna hålls online eller dem ambulerar mellan Umeå, Uppsala och Alnarp.

Kommande kurser

Quantitative Genetics and Advanced Breeding Course

När: 5 – 9 June 2023

Var: SLU, Alnarp, Sweden

Mer information and anmälan

Frågor? Vänligen kontakta Rodomiro Octavio Ortiz Rios (rodomiro.ortiz@slu.se)


Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anneli Adler (koordinator)
Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
Anneli.Adler@slu.se
tel: +46 18 67 25 54