Hoppa till huvudinnehåll

Samarbeta med oss!

SLU har tre samverkanslektorer och forskare med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället om vattenfrågor. Kontakta gärna dem eller andra experter vid SLU! Dessutom bidrar SLU med kunskapsunderlaget till Baltic Sea Science Center, BSSC, på Skansen i Stockholm.
Helena Aronsson, en av våra experter.

Helena Aronsson, växtnäringshushållning

Helena Aronsson är expert inom växtnäringshushållning. God växtnäringshushållning på gården är grunden för effektiv produktion med liten negativ miljöpåverkan.

 • Jordbruksvetenskap
 • Markvetenskap
 • Trädgårdsvetenskap
 • Institutionen för mark och miljö
 • NJ-fakulteten
 • Samverkan
 • Miljö- och naturvårdsvetenskap
 • Natur
 • Vatten
 • Växter
26 juni 2012

Ingrid Wesström, markfysik, vattenhushållning

Ingrid Wesström är expert inom markfysik. Hon vill bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning.

 • Jordbruksvetenskap
 • Markvetenskap
 • Geo- och miljövetenskap
 • Trädgårdsvetenskap
 • Institutionen för mark och miljö
 • NJ-fakulteten
 • Samverkan
 • Miljö- och naturvårdsvetenskap
 • Natur
 • Vatten
 • Växter
24 april 2017

Örjan Östman, akvatisk ekologi

Örjan Östman är expert på ekosystembaserad fiskeriförvaltning.

 • Ekologi
 • Vilt- och fiskeförvaltning
 • NJ-fakulteten
 • Samverkan
 • Miljö- och naturvårdsvetenskap
 • Natur
 • Vatten
09 november 2016
Forskaren Lotta Nordmark i vingården. Foto.

Forskare att fråga

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden, bland annat de forskare som har ett speciellt samverkansuppdrag. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden.

 • Husdjursvetenskap
 • Livsmedelsvetenskap
 • Jordbruksvetenskap
 • Skogsvetenskap
 • Trädgårdsvetenskap
26 februari 2016

SLU och Baltic Sea Science Center

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

 • Biologi
 • Ekologi
 • Evolutionsbiologi
 • Fisk- och akvakulturforskning
 • Genetik och förädling
 • Klimatforskning
 • Landskapsplanering och -arkitektur
 • Naturresursteknik
 • Naturvetenskap
 • Vilt- och fiskeförvaltning
 • Zoologi
 • Institutionen för akvatiska resurser
 • Institutionen för ekologi
 • Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
 • Institutionen för vatten och miljö
 • Internationellt
 • Fortlöpande miljöanalys
 • Miljö- och naturvårdsvetenskap
 • Agenda 2030
 • SLU Vattenforum
 • Vatten
07 februari 2019
Loading…