Om SLU Vattenforum

Senast ändrad: 17 november 2023

SLU Vattenforum samlar SLU:s vattenrelaterade forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys. På SLU finns cirka 400 personer som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska ekosystem inom allt från jordbruk till stadsplanering och hav.

Vattenforumet syftar till att facilitera och kommunicera forskning, utbildning och miljöanalys som har anknytning till vatten. Det leds av SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap, men arbetar för att främja hela SLU:s vattenrelaterade verksamhet.

Koordinator

Jens Olsson, Inst. för akvatiska resurser, tel. 010-4784144.

Kontakta oss gärna på water@slu.se om du har några frågor som rör forskning, utbildning, miljöanalys eller samverkan!

Följ oss gärna på twitter @SLUwater.


Kontaktinformation

SLU Vattenforum
water@slu.se, 010-478 41 44