Hoppa till huvudinnehåll

TC4F (t.o.m. 2018)

TC4F utvecklar kunskap om hållbar växtproduktion och produktutveckling från växter med det övergripande syftet att stödja utvecklingen av Sveriges cirkulära bioekonomi. TC4F handlar om både agrara och skogliga odlingssystem och länkar samman grundforskning om växtmolekylärbiologi, växtfysiologi och genetik med tillämpbar forskning om skogsskötsel och växtbaserade produkter. TC4F är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.

Kalender
Publicerad: 12 november 2020 - Sidansvarig: anke.carius@umu.se

Kontakter TC4F:

Programchef: Professor Annika Nordin, tel: 076-764 59 18 

Biträdande programchef: Professor Eva Johansson, tel: 076-128 57 37

Loading…