Granens genom kartlagt

Senast ändrad: 12 februari 2024

Honblommor på gran, foto Gun Lövdal UPSC
Foto Gun Lövdal, UPSC.

I maj 2013 publicerades en artikel i tidskriften Nature som fick ett enormt genomslag i både forskarvärlden och media. För första gången hade hela den genetiska sekvensen presenterats för ett barrträd. Dessutom var det den största arvsmassan som någonsin kartlagts. Granen har åtminstone 29.000 gener, vilket är mer än människan. Men samtidigt är arvsmassan sju gånger större. Det beror på att den är väldigt utspädd.

Projektet startade 2010 med medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. TC4F har gett värdefulla bidrag, till exempel genom att finansiera en av huvudförfattarna till artikeln i Nature.

Resultatet från genkartläggningen lägger dessutom en bra grund för den fortsatta kartläggningen av hela den svenska förädlingspopulationen av gran.

Läs artikeln i Nature


Kontaktinformation