Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsteman

Forskningen inom TC4F är indelad i fyra övergripande teman.
Tema 1: Skogsgenetik och framtidens träd
Tema 2: Skogsträdens tillväxt och interaktion med omgivande miljö
Tema 3: Adaptiv, uthållig skogsskötsel
Tema 4: Förnybara växtprodukter för icke livsmedelsändamål

Publicerad: 05 september 2022 - Sidansvarig: anke.carius@slu.se

Kontakter TC4F:

Programchef: Professor Annika Nordin, tel: 076-764 59 18 

Biträdande programchef: Professor Eva Johansson, tel: 076-128 57 37

Loading…