Sveriges lantbruksuniversitet

Trees for the Future T4F and Crops for the Future C4F

T4F och C4F utvecklar kunskap om hållbar växtproduktion och produktutveckling från växter med det övergripande syftet att stödja utvecklingen av Sveriges cirkulära bioekonomi. C4F handlar om agrara och T4F om skogliga odlingssystem och länkar samman grundforskning om växtmolekylärbiologi, växtfysiologi och genetik med tillämpbar forskning om skogsskötsel och växtbaserade produkter. T4F och C4F är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.

Publicerad: 09 januari 2019 - Sidansvarig: anke.carius@umu.se