Aspens gener

Senast ändrad: 09 januari 2024

Asp i höstfärger, foto Mats Hannerz
Foto Mats Hannerz.

Asp och andra poppelarter används som modellträd för den molekylärgenetiska forskningen på skogsträd – man kan kalla dem för skogsgenetikernas backtrav (Arabidopsis). Popplarna växer snabbt och kan lätt klonförökas, och de kan enkelt infekteras av jordbakterien Agrobacterium. Jordbakterierna har en naturlig förmåga att föra över gener, och kan alltså användas för att skapa transgena aspar och popplar.

En poppel var den tredje växten i världen vars hela genom blev kartlagt, ett arbete där forskare vid UPSC hade en framträdande roll. Nu pågår arbetet med att identifiera vilka gener som påverkar vilka egenskaper. Bladkemi, bladform, fenologi, tillväxt och vedegenskaper är några exempel där forskarna är generna på spåren.

TC4F finansierar bland annat laboratoriepersonal och en forskarassistent inom området. Dessutom har TC4F stött ansträngningarna att få till stånd försöksodlingar med genetiskt förändrad asp, och att dessa skulle kunna genomföras med ett generellt tillstånd.


Kontaktinformation