CV-sida

Bodil Ström Holst

Bodil Ström Holst
Bodil Ström Holst är veterinär och samverkanslektor, och bidrar i den rollen till att skapa ömsesidig nytta för SLU och dess olika samverkanspartners. Bodil Ström Holst arbetar framför allt med reproduktion och diagnostik. Bodil Ström Holst arbetar framför allt med sjukdomar hos hund och katt.

Presentation

Jag är samverkanslektor i sällskapsdjurens hälsa och sjukdomar, särskilt hund och katt. Jag är legitimerad veterinär, disputerad inom obstetrik och gynekologi och docent i reproduktion.  Min tid delar jag mellan samverkan, forskning, undervisning och klinisk verksamhet. Den kliniska verksamheten bedrivs inom ramarna för Reproduktionscentrum hund och katt.

Undervisning

Undervisning av veterinärstudenter är en viktig del av verksamheten, och jag undervisar inom kursen i klinisk kemi, som är en del av den klinikförberedande kursen i årskurs 4 av veterinärprogrammet, samt inom kursen i reproduktion. Därutöver handleder jag veterinärstudenter i deras examensarbeten.

Forskning

Mitt forskningsfokus är reproduktionsendokrinologisk diagnostik, framför allt hos hund, och särskilt  anti-Müllerskt hormon. Jag forskar också om diabetes mellitus hos katt och om utmaningar  inom immunologisk diagnostik samt. 

Specifika projekt som jag arbetar med och även handleder doktorander inom:

Diabetes mellitus hos katt.

Cirkulerande biomarkörer för hjärtsjukdom hos katt.

 

 

Övriga forskningsprojekt som jag är engagerad i:

Kliniskt värde av AMH (anti-Müllerskt hormon) hos djur.

Projekt BITCH: Endokrinologiska och inflammatoriska förändringar under dräktighet hos hund.

Plattbröst hos bengalkatter, http://www.slu.se/bengalkatt

Kennelhosta hos hund, http://www.slu.se//kennelhosta-hos-hund/

Prostatasjukdom hos hanhund, Prostatasjukdom hos hund

Hanlig fruktsamhet hos hund https://www.slu.se/hanhundsforskning

 

 

 

 

Samverkan

Jag är ordförande i fakultetens kommitté för smådjursfrågor, och ordförande i ett nätverk för att stärka veterinärmedicinsk klinisk forskning (Carenet: Clinical Animal Research Network, www.slu.se/carenet). Jag är också engagerad i samverkansgruppen för hundhälsa.

Bakgrund

Utbildning
1990:     Veterinärexamen, SLU

1999:     Doktorsexamen i obstetrik och gynekologi, SLU.

2007:     Docent i reproduktion, SLU.

 
Specialistexamina:

2001  Diplomate, European College of Animal Reproduction (europeisk specialist i husdjursreproduktion)

2005 svensk specialist i reproduktion hos hund och katt

Handledning

Pågående doktorandprojekt, huvudhandledare:

Sofia Hanås: Cirkulerande biomarkörer för hjärtsjukdom hos katt. Sofias CV-sida

Ninni Rothlin Zachrisson: Diabetes mellitus hos katt. Ninnis CV-sida

Publikationer i urval

Ett urval av de senaste publikationerna:

1.       Suvi Mäkeläinen, Minas Hellsand, Anna Darlene van der Heiden, Elina Andersson, Elina Thorsson, Bodil S Holst, Jens Häggström, Ingrid Ljungvall, Cathryn Mellersh, Finn Hallböök, Göran Andersson, Björn Ekesten, Tomas F Bergström. Deletion in the Bardet-Biedl Syndrome Gene TTC8 Results in a Syndromic Retinal Degeneration in Dogs. Genes (Basel). 2020 Sep 18;11(9):E1090. doi: 10.3390/genes11091090.
2.       Bergman D, Bäckström C, Hansson-Hamlin H, Larsson A, Holst BS. Pre-existing canine anti-IgG antibodies: implications for immunotherapy, immunogenicity testing and immunoassay analysis. Sci Rep 2020, 10: 12696, doi: 10.1038/s41598-020-69618-3
3.       Holst BS, Panzani D, Camillo F, Svensson A, Rota A. Anti-Müllerian hormone (AMH) concentrations are maximal at puberty in male donkeys and secretion is redirected from the blood stream to seminal plasma. Anim Reprod Sci. 2020 Jul;218:106484. doi: 10.1016/j.anireprosci.2020.106484.
4.       Milani C, Rota A, Olsson U, Paganotto A, Holst BS. Serum concentrations of mineralocorticoids, glucocorticoids, and sex steroids in peripartum bitches. Domest Anim Endocrinol 2020, 74, doi: 10.1016/j.domaniend.2020.106558.
5.       Hanås S, Holst BS, Höglund K, Häggström J, Tidholm A, Ljungvall I. Effect of feline characteristics on plasma N-terminal-prohormone B-type natriuretic peptide concentration and comparison of a point-of-care test and an ELISA test. Journal of Veterinary Internal Medicine, 2020 Mar 22. doi: 10.1111/jvim.15754. [Epub ahead of print].
 
6.       Bergman D, Larsson A, Hansson-Hamlin H, Åhlén E, Holst BS. Characterization of canine anti-mouse antibodies highlights that multiple strategies are needed to combat immunoassay interference. Sci Rep 2019, Oct 10;9(1):14521. doi: 10.1038/s41598-019-51228-3.
7.       Bergman D, Larsson A, Hansson-Hamlin H, Holst BS. Investigation of interference from canine anti-mouse antibodies in hormone immunoassays, Vet Clin Pathol. 2019 2019 Oct;48 Suppl 1:59-69. 

8.       Holst BS, Gustavsson MH, Johannisson A, Hillstrom A, Strage E, Olsson O, Axnér E, Lilliehook I. Inflammatory changes during canine pregnancy. Theriogenology, 2019, 125, 285-292.

 

Länkar

För aktuella publikationer, se:

https://www.researchgate.net/profile/Bodil_Holst

För en lista över de tidskrifter jag är reviewer för, se:

Granskade artiklar i Publons

 


Kontaktinformation

Prefekt, Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion
Telefon: +4618671608
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala