CV-sida

Eva Lindberg

Eva Lindberg

Forskning

Development of methods for extraction of forest information from laser scanning data

Publikationer i urval


Kontaktinformation
Forskningsassistent, Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig fjärranalys
Telefon: +46907868536
Arbetsbeskrivning: Skoglig fjärranalys
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig fjärranalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: