Sveriges lantbruksuniversitet

Skoglig fjärranalys

Inom ämnesområdet skoglig fjärranalys arbetar vi med samtliga sensorer och sensor-plattformar som är av relevans för skogsbruk och naturvård. Vanliga sensorer är digitala kameror, laserskannrar och bildalstrande radar. Plattformar omfattar flygplan och satelliter, men även bilder från små obemannade flygplan (UAV) eller från sensorer på marken, som används i forskningen.

FA-TLSPine-750x580.png

Arbetsområden

Vi arbetar med:

  • Undervisning inom fjärranalys och GIS
  • Forskning och utveckling kring fjärranalys av skog och annan terrester vegetation, med hjälp av olika fjärranalysdatakällor
  • Fortlöpande miljöanalys, främst utformning av nationella karteringar med stöd av fjärranalys och referensdata från Sveriges nationella inventeringsprogram
  • Stöd för SLU's GIS-verksamhet

Läs mer om våra arbetsområden här.