CV-sida

Jenny Kreuger

Jenny Kreuger
Min forskning har fokus på kemiska bekämpningsmedel - hur sprids de i miljön, vilka effekter innebär det och vad kan vi göra för att minska riskerna vid användningen?

Presentation

Min verksamhet är huvudsakligen inriktad mot att ta fram bästa möjliga kunskap när det gäller miljöaspekter kring kemiska bekämpningsmedel och därmed bidra till att minimera påverkan på miljön vid användning av dessa inom främst jordbruket.

Jag är forskningsledare vid Institutionen för vatten och miljö och chef för sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi, samt ansvarig för den nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel på uppdrag av Naturvårdsverket.

Undervisning

Medverkar som föreläsare på följande kurser:

Marken i odlingen (MV0185); Växtskadegörare i jordbruket (BI1045); Riskassessment of pollutants in soil and water (MX0087).

Forskning

Current Projects

“Is the pesticide registration in Sweden PROtective for AQUAtic life? (PRO-AQUA)” Main applicant: Bundschuh; Co-applicants: Ahrens, Angeler, Goedkoop, Kahlert, Kreuger, Schäfer; funded by FORMAS (2016-2018)

IMPROVE: Towards an IMPROVEd framework for the ecological risk assessment of pesticide mixtures; Main applicant: Goedkoop; Co-applicants: Backhaus, Bundschuh, Arrhenius, Kreuger; funded by FORMAS (2015-2017)

Transport pathways to surface water; Main applicant: Kreuger; Co-applicants: Jarvis, Stenberg, Bishop, Söderström, Pikki; funded by SLF (2012-2016)

Bakgrund

Jag disputerade 1999 vid SLU med avhandlingen "Pesticides in the environment - Atmospheric deposition adn transport to surface waters". Jag är utbildad agronom med mark/växt-inriktning.

Handledning

Biträdande handledare för två doktorander (pågående): Maria Sandin (Identifying and quantifying loss pathways of pesticides to surface water) och Alexander Feckler (Biofilms under stress: Do anthropogenic stressors affect the ecosystem functions they provide?)

Biträdande handledare till fem doktorander (avslutade): Karin Steffens (2015, Climate change impacts on pesticide leaching: Uncertainty analysis and risk assessment); Jenny Rydh (2013 - Licentiat, Mixture toxicity of pesticides and biological effects in agricultural streams); Abdul Ghafoor (2012, Understanding the causes of spatial variation in pesticide sorption and degradation at the catchment scale); Atlasi Daneshvar (2012, Source, occurrence and fate of pharmaceutical in natural waters); Anna Lindahl (2009, Sources of pesticide losses to surface waters and groundwater at field and landscape scales).

Publikationer i urval

Nyligen publicerade artiklar

  • Sandin, M., Piikki, K., Jarvis, N., Larsbo, M., Bishop. K. & Kreuger, J. 2018. Spatial and temporal patterns of pesticide concentrations in streamflow, drainage and runoff in a small Swedish agricultural catchment. Science of the Total Environment 610-611, 623-634. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.068
  • Münze, R., Hannemann, C., Orlinskiy, P., Gunold, R., Paschke, A., Foit, K., Becker, J., Kaske, O., Paulsson, E., Peterson, M., Jernstedt, H., Kreuger, J., Schüürmann, G. & Liess, M. 2017. Pesticides from wastewater treatment plants effluents affect invertebrate communities. Science of the Total Environment 599-600, 387-399. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.008
  • Gustavsson, M., Kreuger, J., Bundschuh, M. & Backhaus, T. 2017. Pesticide mixtures in the Swedish streams: environmental risks, contributions of individual compounds and consequences of single-substance oriented mitigation. Science of the Total Environment 598, 973-983. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.122
  • Larsbo, M., Sandin, M., Jarvis, N., Etana, A. & Kreuger, J. 2016. Surface runoff of pesticides from a clay loam field in Sweden. Journal of Environmental Quality 45, 1367-1374. doi:10.2134/jeq2015.10.0528
  • Ahrens L., Daneshvar A., Lau A. E. & Kreuger J. 2016. Characterization and application of passive samplers for monitoring of pesticides in water. Journal of Visualized Experiments 114, e54053, doi:10.3791/54053. http://www.jove.com/video/54053
  • Sturve, J., Scarlet, P., Halling, M., Kreuger, J. & Macia, A. 2016. Environmental monitoring of pesticide exposure and effects on mangrove aquatic organisms of Mosambique. Marine Environmental Research 121, 9-19. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2016.05.005
  • Ahrens, L., Daneshvar, A., Lau, A.E. & Kreuger, J. 2015. Characterization of five passive sampling devices for monitoring of pesticides in water. Journal of Chromatography A, 1405, 1-11. DOI: 10.1016/j.chroma.2015.05.044.
  • Rasmussen, J.J., Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Cedergreen, N., McKnight, U.S., Kreuger, J., Jacobsen, D., Kristensen, E.A. & Friberg, N. 2015. The legacy of pesticide pollution: An overlooked factor in current risk assessments of freshwater systems. Water Research 84, 25-32. DOI: 10.1016/j.watres.2015.07.021
  • Steffens, K., Jarvis, N., Lewan, E., Lindström, B., Kreuger, J., Kjellström, E. & Moeys, J. 2015. Direct and indirect effects of climate change on herbicide leaching – A regional scale assessment in Sweden. Science of the Total Environment, 514, 239-249. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.12.049.

Kontaktinformation
Forskningsledare vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
Telefon: 018-672462, 0705-672462
Arbetsbeskrivning: Undervisning, forskning och miljöövervakning av kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel, pesticider) i miljön.
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala