CKB:s referensgrupp

Senast ändrad: 13 december 2023

Referensgruppen har till uppgift att aktivt följa verksamheten ur ett omvärldsperspektiv, ge råd om verksamhetens inriktning och utveckling samt sprida information om kompetenscentret inom sina respektive organisationer.

Referensgruppens medlemmar


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05