Publikationer om miljöövervakning av bekämpningsmedel

Senast ändrad: 06 maj 2022

Här finns en lista med publikationer som rör miljöövervakning av växtskyddsmedel i första hand, men även andra rapporter om bekämpningsmedel med samma författare finns här.

Resultat och sammanställningar från nationella miljöövervakningen presenteras på hemsidan för miljöövervakning av bekämpningsmedel i miljön (länk) och inte längre i form av årsrapporter.

Klicka här för att komma till CKB:s huvudsida för publikationer.

Nationell miljöövervakning - Årsrapporter

Resultat och sammanställningar från nationella miljöövervakningen presenteras på hemsidan för miljöövervakning av bekämpningsmedel i miljön (länk) och inte längre i form av årsrapporter.

2019

2018

2017

2015 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008 (inkl långtidsöversikt 2002-2008)

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Nationell miljöövervakning - Övriga rapporter

Nationell luftövervakning: Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t. o. m. 2021. Klemetz, V., Danielsson, H., Hansson, K., Nerentorp, M., Pihl-Karlsson, G., Potter, A., Segura Roux, M., Söderlund, K., Areskoug, H., Hamzavi, Z., Hansson, C., Krejci, R., Mellqvist, J., Lindström, B., Nanos, T., Alpfjord Wylde, H., Andersson, C., Andersson, S., Carlund, T., Leung, W. IVL Rapport C756. 2023.

Utvärdering av effekter av diflufenikankampanjen 2018 – 2020 - Styrande faktorer för uppmätta halter av diflufenikan i ytvatten. Boström, G. & Gönczi, M. CKB rapport 2021:1. Sveriges lantbruksuniversitet. 2021.

Nationell luftövervakning - Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m 2019. Fredricsson, M., Danielsson, H., Hansson, K., Pihl Karlsson, G., Nerentorp, M., Potter, A., Hansson, HC., Areskoug, H., Tunved, P., Mellqvist, J., Lindström, B., Nanos, T., Andersson, S., Carlund, T. & Leung, W. IVL rapport C 584. 2021.

A proposed new method for calculating predicted environmental concentrations (PEC) for plant protection products in surface water. Boström, G., Jarvis, N., Gönczi, M. & Kreuger, J. 2019. Background report for the Swedish Pesticide Council 2019. Centre for Chemical Pesticides. Swedish University of Agricultural Sciences. 

Förslag till ny beräkningsmetod för predikterade miljökoncentrationer (PEC) för växtskyddsmedel i ytvatten. Boström, G., Jarvis, N., Gönczi, M. & Kreuger, J. Underlagsrapport till Växtskyddsrådet 2019. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel. Sveriges lantbruksuniversitet. 2019.

Jämförelser av PEC och PNEC från EFSA med riktvärden och uppmätta halter av växtskyddsmedel i ytvatten. Berggren, K., Boström, G., Gutfreund, C., Gönczi, M. & Kreuger, J. Underlagsrapport till Naturvårdsverket. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel. Sveriges lantbruksuniversitet. 2018.

Nationell luftövervakning. Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m. 2017. Fredricsson, M., Brorström-Lundén, M., Danielsson, H., Hansson, K., Pihl Karlsson, G., Nerentorp, M., Potter, A., Sjöberg, K., Kreuger, J., Nanos, T., Areskoug, H., Krejci, R., Alpfjord Wylde, H., Andersson, C., Andersson, S., Carlund, T., Josefsson, W. & Leung, W. IVL Rapport C 360. 2018.

Nationell miljöövervakning - Luft. Data t.o.m. 2015. Sjöberg, K., Brorström-Lundén, E., Danielsson, H., Fredricsson, M., Hansson, K., Pihl Karlsson, G., Potter, A., Wängberg, I., Kreuger, J., Nanos, T., Paulsson, E., Areskoug, H., Alpfjord, H., Andersson, C. & Josefsson, W. 2016. Nationell luftövervakning - Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m. 2015. IVL Rapport C 224. 126 pp + bilagor. 2016.

Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Långtidsöversikt och trender 2002-2012 för ytvatten och sediment. Lindström, B., Larsson, M., Boye, K., Gönczi, M. och Kreuger, J. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö, Rapport 2015:5. 2015.

Nationell miljöövervakning - Luft. Data t.om. 2013. Sjöberg, K., Brorström-Lundén, E., Pihl Karlsson, G., Danielsson, H., Hansson, K., Wängberg, I., Potter, A., Kreuger, J., Lindström, B., Areskoug, H., Alpfjord, H. och Andersson, C. IVL Rapport C 53. 2014

Grödornas relativa bidrag till förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten - Resultat från nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel 2002 - 2011. Boye, K., Gönczi, M. och Kreuger, J. CKB rapport 2013:3. 2013.

Nationell Miljöövervakning – Luft. Data t.o.m. 2011. Sjöberg, K., Pihl Karlsson, G., Svensson, A., Wängberg, I., Brorström-Lundén, E., Hansson, K., Potter, A., Rehngren, E., Sjöblom, A., Areskoug, H., Kreuger, J., Södergren, H., Andersson, C., Holmin Fridell, S. & Andersson, S. IVL Rapport B 2109. 2013 

Nationell miljöövervakning – Luft. Data t.o.m. 2009. Sjöberg, K., Pihl Karlsson, G., Svensson, A., Wängberg, I., Brorström-Lundén, E., Potter, A., Hansson, K., Rehngren, E., Persson, K., Areskoug, H. & Kreuger, J. IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL Rapport B 1968. 2011

Haltvariationer av växtskyddsmedel från ett typområde i Skåne - flödesproportionell provtagning 2006/2007. Adielsson & Kreuger. Ekohydrologi 106, 2008.

Monitoring of sulfonylurea herbicides in stream water draining intensively cultivated areas in southern Sweden during a 9-year period (1998-2006). Kreuger & Adielsson. Ekohydrologi 103, 2008.

Undersökning av ogräsmedlet 2,4-D och andra fenoxisyror i vatten från ett avrinningsområde 2005. Kreuger, J.  Ekohydrologi 102, 2008.

Vinterprovtagning av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten från typområden 2007/2008. Adielsson, Graaf & Kreuger. Ekohydrologi 107, 2008.

Vinterprovtagning av bekämpningsmedel i Vemmenhögsån 2001/2002, Redovisning av specialprojekt inom miljöövervakningen. Kreuger. Teknisk rapport 69, 2003.

Undersökningar av bekämpningsmedel i sediment i jordbruksbäckar år 2001. Sundin, Kreuger & Ulén. Ekohydrologi 64, 2002.

Undersökning av bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhälle år 2001. Ulén, Kreuger & Sundin. Ekohydrologi 63, 2002.

Övervakning av bekämpningsmedel från ett avrinningsområde i Skåne, Årsredovisning för Vemmenhögsprojektet 2001. Kreuger. Ekohydrologi 69, 2002.

Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområde i Skåne, Rapport från Vemmenhögsprojektet 2000. Kreuger. Teknisk rapport 65, 2002.

Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområde i Skåne, Årsredovisning för Vemmenhögsprojektet 1998 samt en kortfattad långtidsöversikt. Kreuger. Ekohydrologi 54, 2000.

Report from the 'Vemmenhög-project' 1997, Pesticide concentrations and transport in water from a small agricultural catchment in southern Sweden. Kreuger. Technical report 44, 1998.

Report from the 'Vemmenhög-project' 1995-1996, Pesticide concentrations and transport in water from a small agricultural catchment in southern Sweden. Kreuger. Technical report 40, 1997. 

Errata to Technical report 40 (above).

Pesticides in stream water within a small catchment in southern Sweden, Report from the 'Vemmenhög-project' 1990-1994. Kreuger. Teknisk rapport 32, 1996.

Errata to Technical report 32 (above)

Screening - Rapporter

Screening av bekämpningsmedel i dagvatten från bostadsområden – med fokus på glyfosatOve Jonsson, Kristina Berggren, Gustaf Boström, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger. CKB rapport 2019:2. Sveriges lantbruksuniversitet 2019.

Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra Sverige 2017-2018. Jenny Kreuger, Ove Jonsson, Klara Löfkvist, Torbjörn Hansson, Gustaf Boström, Carola Gutfreund, Bodil Lindström och Mikaela Gönczi. CKB rapport 2019:1. Ladda ner rapportdel. Ladda ner bilagor. Ladda ner hela rapporten (127 s).

Nationell screening av bekämpningsmedel i åar i jordbruksområden 2016. Uppföljning av 2015 års undersökning. Lindström, B., Boström, G., Gönczi, M., Kreuger, J. 2017. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö, Rapport 2017:5

Nationell screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten 2015. Boström, G., Lindström, B., Gönczi, M. och Kreuger, J. CKB rapport 2016:1. Sveriges lantbruksuniversitet 2016.

Utveckling av analysmetoder och screening av växtskyddsmedel i bin och pollen. Jonsson, O., Fries, I. & Kreuger, J. CKB rapport 2013:1. Sveriges lantbruksuniversitet. 2013

Pesticides in surface water in areas with open ground and greenhouse horticultural crops in Sweden. Kreuger, Graaf, Patring & Adielsson. Ekohydrologi 117, 2010.

Bekämpningsmedel i vattendrag från områden med odling av trädgårdsgrödor under 2008. Kreuger, Graaf, Patring & Adielsson. Ekohydrologi 110, 2009.

Miljöövervakning - Övriga rapporter

Översyn av nuvarande bedömningsgrunder för växtskyddsmedel som ingår som ”särskilda förorenande ämnen” (SFÄ) i HVMFS 2019:25 - Underlagsrapport till Havs- och vattenmyndigheten 2021. Boström, G. & Gönczi, M. Sveriges lantbruksuniversitet. 2021

Bekämpningsmedel i tre gotländska vattendrag. Sammanställning och bedömning av resultat från provtagning 2009-2015. Nanos, T. & Kreuger, J.  Rapport 2017:3. 26 pp + bilagor. Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. 2017

Undersökning av växtskyddsmedel i privata dricksvattenbrunnar från ett jordbruksområde i södra Halland. Larsson, M., Graaf, S., Nanos, T., Boeye, K. & Kreuger, J. CKB rapport 2013:2. Sveriges lantbruksuniversitet. 2013

Preliminära riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten, beräkning av riktvärden för 64 växtskyddsmedel som saknar svenskt riktvärde. Andersson & Kreuger.Teknisk rapport 144, 2011

Beräkning av temporära riktvärden för 12 växtskyddsmedel i ytvatten. Andersson, Graaf & Kreuger. Teknisk rapport 135, 2009.

Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten på Gotland. Sammanställning och bedömning av resultat från provtagningarna under 1987-2008. Andersson, Andersson & Kreuger. Ekohydrologi 109, 2009

Växtskyddsmedel i vattendrag -påverkan av vindavdrift och ytavrinning. En studie inom miljöövervakningen av bekämpningsmedel. Andersson. Teknisk rapport 122, 2008.

Environmental fate of pesticides used as seed dressing -transport behaviour and occurrence in watercourses. Kuhlau. Seminarier och examensarbeten nr 61, 2008.

Rapport om växtskyddsmedel och miljöeffekter baserat på pesticidövervakningen och regionala databasen. Underlag till SJVs rapportering om CAPs miljöeffekter. Adielsson, Törnquist & Kreuger. Teknisk rapport 118, 2007.

Environmental monitoring of pesticides in Sweden. Adielsson, S. & Kreuger. J. In: Establishing a Nordic Pesticide Monitoring Network. Tema Nord 2007:514, 65-74. 2007

Screeningundersökning av pesticidförekomst inom Norra Östersjöns vattendistrikt 2007. Kreuger. Inst för miljöanalys. Rapport 2007:20.

Bekämpningsmedelsrester i ytvatten 2003-2005, ett avrinningsområde i Örebro län.  Törnquist, Kreuger & Grahn. Ekohydrologi 97 samt Länsstyrelsen i Örebro län publikation 2006:57, Uppsala 2006.

Ramdirektivet för vatten - förekomst av prioriterade substanser (pesticider) i svenska vatten. Kreuger & Törnquist. Rapport, 2005.

Riskvärdering av bekämpningsmedel i ytvatten. Utveckling och utvärdering av indikatorer baserade på riktvärden och miljöövervakningsdata. Asp & Kreuger. Ekohydrologi 88, 2005.

Undersökning av bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten inom ett typområde på jordbruksmark i Västra Götalands län år 2002 och 2003. Törnquist, Norrman, Kreuger & Kylin. Ekohydrologi 85, 2005.

Statistical and neural network analysis of pesticide losses to surface water in small agricultural catchments in Sweden. Adielsson. Emergo 2005:2 (MSc thesis).

Indikator baserad på riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten -Förslag till utformning och redogörelse för underlag. Asp & Kreuger. Ekohydrologi 83, 2004.

Riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten, Hur tas riktvärden fram och hur tillämpas de internationellt? Hur förhåller sig svenska riktvärden till uppmätta halter i ytvatten? Förslag till hur de svenska värdena ska tillämpas. Asp, Kreuger & Ulén. Ekohydrologi 82, 2004.

Kreuger, J. & Nilsson, E. 2004. Sådan blev pesticidindholdet i overfladevand reduceret i Skåne. DJF rapport nr 98,  Markbrug,  Plantebeskyttelse 1, 129-133. 1 Danske Plantekongres,  13-14 januari, Herning.

Rapporter baserat på Regionala pesticiddatabasen (RPD)

Sammanställning av befintliga data av växtskyddsmedel i ytvatten 1983-2014. Underlagsrapport till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter. Boström, G. Länsstyrelsen i Skåne län. 2015.

Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014. Med jämförelser mot den nationella miljöövervakningen. Boström, G., Gönczi, M. och Kreuger, J. CKB rapport 2014:2. Sveriges lantbruksuniversitet. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:16. 

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014. Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar. Larsson, M., Boström, G., Gönczi, M. och Kreuger, J. CKB rapport 2014:1. Sveriges lantbruksuniversitet. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15.

Kort sammanfattning av resultaten i RPD. 2010.

Samverkan mellan pesticiddatabasen vid SLU och DGV-databasen vid SLU. Ahlström, Torsbrink, Törnquist, Kreuger & Lång. SGU-rapport 2008:18.

Sammanställning av den generella databasen. (uppdaterad version) Adielsson, Törquist, Asp & Kreuger. Teknisk rapport 102, 2006.

Förekomst av bekämpningsmedel i svenska vatten 1985-2001, Sammanställning av en databas, Resultat från monitoring och riktad provtagning i yt-, grund- och dricksvatten. Törnquist, Kreuger & Ulén. Ekohydrologi 65, 2002.

Bekämpningsmedelsrester i svenska vatten 1985-1999, Riktade provtagningar och monitoring samlade i en databas. Ulén & Kreuger. Ekohydrologi 52, 2000.

Kartläggning av bekämpningsmedelsrester i yt-, grund- och regnvatten i Sverige 1985-1995. Hessel, Kreuger & Ulén. Ekohydrologi 42, 1997.

Publicerade artiklar

Boye, K., Boström, G., Jonsson, O., Gönczi, M., Löfkvist, K. & Kreuger, J. 2021. Greenhouse production contributes to pesticide occurrences in Swedish streams. Science of The Total Environment Vol. 809, 25 February 2022. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152215

Rydh Stenström, J., Kreuger, J. & Goedkoop, W. 2021. Pesticide mixture toxicity to algae in agricultural streams – Field observations and laboratory studies with in situ samples and reconstituted water. Ecotoxicology and Environmental Safety vol. 215. doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112153

Boye, K., Lindström, B., Boström, G., Kreuger, J. 2019. Long-term data from the Swedish national environmental monitoring program of pesticides in surface waters. Journal of Environmental Quality.  DOI:10.2134/jeq2019.02.0056. 

Sandin, M., Piikki, K., Jarvis, N., Larsbo, M., Bishop. K. & Kreuger, J. 2018. Spatial and temporal patterns of pesticide concentrations in streamflow, drainage and runoff in a small Swedish agricultural catchment. Science of the Total Environment 610-611, 623-634.

Gustavsson, M., Kreuger, J., Bundschuh, M. & Backhaus, T. 2017. Pesticide mixtures in the Swedish streams: environmental risks, contributions of individual compounds and consequences of single-substance oriented mitigation. Science of the Total Environment 598, 973-983.

Steffens, K., Jarvis, N., Lewan, E., Lindström, B., Kreuger, J., Kjellström, E. & Moeys, J. 2015. Direct and indirect effects of climate change on herbicide leaching – A regional scale assessment in Sweden. Science of the Total Environment, 514, 239-249. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.12.049.

Bundschuh, M., Goedkoop, W. & Kreuger, J. 2014. Evaluation of pesticide monitoring strategies in agricultural streams based on the toxic-unit concept – Experiences from long-term measurements. Science of the Total Environment 484, 84-91. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.03.015

Åkesson, M., Bendz, D., Carlsson, C., Sparrenbom, C.J. & Kreuger, J. 2014. Modelling pesticide transport in a shallow groundwater catchment using tritium and helium-3 data. Applied Geochemistry 50, 231-239. DOI:10.1016/j.apgeochem.2014.01.007

Åkesson, M., Sparrenbom, C.J., Carlsson, C. & Kreuger, J. 2013. Statistical screening for descriptive parameters for pesticide occurrence in a shallow groundwater catchment. Journal of hydrology 477, 165-174. DOI:10.1016/j.jhydrol.2012.11.025. Ladda ner 

Jansson, C. & Kreuger, J. 2010. Multiresidue analysis of 95 pesticides at low nanogram/liter levels in surface waters using online preconcentration and high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Journal of AOAC International 93 (6), 1732-1747.

Lindahl, A.M.L., Kreuger, J., Stenström,J., Gärdenäs, A.I., Alavi, G., Roulier, S. & Jarvis, N.J. 2005. Stochastic modeling of diffuse pesticide losses from a small agricultural catchment. Journal of Environmental Quality 34, 1174-1185.

Sørensen, P.B., Brüggemann, R., Carlsen, L., Mogensen, B.B., Kreuger, J. & Pudenz, S. 2003. Analysis of monitoring data of pesticide residues in surface waters using partial order ranking theory. Environmental Toxicology and Chemistry 22 (3), 661-670. 

Kreuger, J. & Nilsson, E. 2001. Catchment scale risk-mitigation experiences - key issues for reducing pesticide transport to surface waters. In: (Ed. A. Walker) BCPC Symposium No. 78: Pesticide Behaviour in Soils and Water, 319-324.

Kreuger, J., Peterson, M. & Lundgren, E. 1999. Agricultural inputs of pesticide residues to stream and pond sediments in a small catchment in southern Sweden. Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology 62(1), 55-62.
 
Kreuger, J. 1998. Pesticides in stream water within an agricultural catchment in southern Sweden, 1990-1996. The Science of the Total Environment 216(3), 227-251.
 
Kreuger, J. & Törnqvist, L. 1998. Multiple regression analysis of pesticide occurrence in streamflow related to pesticide properties and quantities applied. Chemosphere 37(2), 189-207.

Kreuger, J. 1995. Monitoring of pesticides in subsurface and surface water within an agricultural catchment in southern Sweden. In: (Ed. A. Walker) BCPC Monograph No. 62: Pesticide Movement to Water, 81-86.

Populärvetenskapliga rapporter

Långsiktigt arbete för att minska riskerna med bekämpningsmedel. I Gifter & miljö 2020 - Nya utmaningar och gamla synder - om påverkan på yttre miljö och människor, s 19-24. Naturvårdsverket. 2020

Glyfosat hittas i dagvatten enligt nyligen utförd studie vid SLU Ultuna. I Movium Direkt nr 6 2019. Sveriges lantbruksuniversitet. 2019

Riskbedömning av växtskyddsmedel kan förbättras. SLU:s kunskapsbank samt i tidningen Miljötrender, temanummer jordbrukslandskap. 2018.

Rester av bekämpningsmedel i vatten trots lagar och miljömål. I Gifter & Miljö 2014 - Om påverkan på yttre miljö och människor, s 4-7. Naturvårdsverket. 2014

Påverkas växter och djur i våra vatten av bekämpningsmedel?. I Sötvatten 2014 - Om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten, s 20-24. Havs- och vattenmyndigheten. 2014

Miljöövervakning av kemiska bekämpningsmedel speglar utvecklingen.  I Gifter & Miljö 2013 – Om tillståndet i svensk landmiljö,s 7-9. Naturvårdsverket. 2013

Bekämpningsmedel hittas i åar och grundvatten, ett faktablad om miljöövervakning (nr 2006:9). Finns även på engelska (pdf)

Ämnen med miljörisker, temanummer av tidningen miljötrender (nr 3/4 2006)


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05