Hoppa till huvudinnehåll

Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel

Se vilka bekämpningsmedel som påträffas i ytvatten, grundvatten, sediment, luft och nederbörd. Läs om vad som odlas i typområdena och vilka bekämpningsmedel som används. Här finns också länkar till datavärden som har rådata. Dessa sidor kommer ersätta de tryckta årsrapporterna fr.o.m 2021. Sidorna är under uppbyggnad.

Loading…