1 jul

Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby

Livepodd från Almedalen: För mycket eller för litet vatten – hur klarar lantbruket det?

Behöver lagstiftningen kring vattenhushållning ändras? Är reglerna kring bevattningsförbud för stränga? Kan vi bättre ta vara på outnyttjade vattenresurser? SLU Future Foods podd "Feeding your mind" sänder live från Almedalen.

Livsmedelsstrategins uttalade satsning på svenskt lantbruk och livsmedelsindustri var efterlängtad av många och ingav framtidstro. Ett hållbart jordbruk med betydligt bättre självförsörjningsgrad än idag är målet. Samtidigt står jordbruket inför klimatutmaningar som kräver stora investeringar i infrastruktur för att möta såväl för mycket som för lite regn.

Men lagstiftning och regelverk kring jordbrukets vattenhushållning är inte i takt med tiden och kan istället för att underlätta bli en bromskloss i utvecklingen mot ett hållbart och klimatanpassat jordbruk.

Medverkande

  • Kristina Yngwe, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
  • Harald Svensson, tidigare chefsekonom och stf GD, Jordbruksverket
  • Abraham Joel, forskare vid institutionen för mark och miljö, SLU
  • Ylva Carlqvist Warnborg, intervjuare, SLU Future Food

Podcasten livesänds på www.facebook.com/slusweden

Via twitter kan du följa samtalet under hashtag #vattenflex

Fyra livesändningar från Almedalen

Totalt sänds fyra kvartslånga avsnitt då forskare och beslutsfattare samtalar om heta frågor som har med vatten och fisk att göra: smart sjömat, fiskars välfärd, hushållning av vatten i svensk matproduktion samt kvaliteten på svenskt dricksvatten. Podden leds som vanligt av Ylva Carlqvist Warnborg.

Efter varje poddsamtal blir det 45 minuters marint mingel - the Baltic Tea Party! - för fortsatt prat om ämnet och framtidens mat. Smaka på algte, tångchips med dulsedipp och världens viktigaste livsmedel. Till det serverar vi färsk forskning. Ingen anmälan behövs.

Läs mer om de andra livesändningarna här:

Fakta

Tid: 2019-07-01 14:30
Ort: Visby
Lokal: Björkanderska, Skeppsbron 24
Arrangör: SLU Future Food