23 nov

Webbinarium via Zoom

Mellan hopp och osäkerhet – kommunikation för cirkulär ekonomi

seminarier, workshops |

Cirkulär ekonomi ses som en av de viktigaste lösningarna på vår tids hållbarhetsutmaningar, men många frågor återstår. Vilka kommunikationsutmaningar är förknippade med omställningen till cirkulär ekonomi? I detta webbinarium och efterföljande workshops kommer vi att presentera forskning om möten kring cirkulär ekonomi och diskutera vad vi tror skulle behöva ske för att ta ytterligare steg mot cirkulär ekonomi, med fokus på kommunikation.

Många är överens om att det krävs en omställning mot en cirkulär ekonomi, och den omställningen ställer i sin tur krav på kommunikation kring konkretisering, koordinering och kompromissande. Uppfattningen är att cirkulär ekonomi är ett attraktivt sätt att omdana produktion och konsumtion för att samhället både ska behålla utvecklingspotential och skapa nya och hållbara materialanvändningsflöden. Men hur ska denna förändring åstadkommas, när det finns både vinnare och förlorare? Hur tar vi oss an de oundvikliga konflikter och kommunikativa svårigheter som det innebär då välbeprövade mönster ska stöpas om, nya samarbeten etableras, ny och gammal kunskap ska utvecklas och befintliga maktrelationer luckras upp och förändras? I vår forskning har vi sett att detta innebär svårigheter.

I webbinariet kommer vi att diskutera både hur trevliga, men ickeproduktiva samtalsnormer skapas och upprätthålls, men också hur mera produktiva samtal kan åstadkommas.

Välkommen att bidra med dina erfarenheter och synpunkter och att diskutera problem och möjligheter för kommunikation om cirkulär ekonomi tillsammans med oss!

Vem vi vänder oss till?

Med detta webbinarium vänder vi oss till dig som jobbar med eller är intresserad av hur idéerna om cirkulär ekonomi kan omsättas i handling. Kanske jobbar du som konsult, strateg eller kommunikatör inom hållbarhet. Vi hoppas särskilt på ett stort deltagande från parter som jobbar inom livsmedelssystemet eller det agrara systemet.

Vad händer under mötet?

Under webbinariet 23 november kommer vi att berätta om några av de paradoxala iakttagelser vi har gjort om hur kommunikationen ser ut och lyfta perspektiv som går igen i flera av de hoppfulla sammanhang som förekommer inom cirkulär ekonomi. Vi inbjuder till kortare diskussion med deltagarna. Ingen förberedelse krävs.

Tid, plats och anmälan

Webbinariet hålls onsdag 23 november 2022 kl. 13.00–14.30 via Zoom, på svenska. Föranmälan krävs.

Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret nedan.

Du kan också anmäla ditt intresse att delta i fortsatta diskussioner under vårvintern 2023 

Vi kommer att ordna två workshops med särskilt intresserade deltagare 26 januari 2023 (Uppsala) och 9 februari 2023 (Alnarp, Skåne). Under dessa möten fördjupar vi diskussionen och ägnar tid åt att dela erfarenheter och tillsammans undersöka och arbeta fram sätt att gå vidare.

Antalet platser är begränsat. Deltagandet är kostnadsfritt.

Mer utförlig information om tid, plats och innehåll kommer senare.

Anmälan till webbinariet 23/11 2022

Vill du prenumerera på nyhetsbrev från SLU Future Food?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta

Tid: 2022-11-23 13:00 - 14:30
Ort: Webbinarium via Zoom
Arrangör: SLU Future Food
Sista anmälningsdag: 23 november 2022
Pris: Deltagandet är kostnadsfritt.
Mer information:

 

Presentation av de medverkande

  • Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food är värd för mötet och leder diskussionen.

  • Hanna Bergeå och Lars Hallgren, båda forskare i miljökommunikation vid SLU, håller i mötet. De arbetar sedan ett par år med att tillsammans med kollegor undersöka kommunikation kring cirkulär ekonomi. I sin forskning undersöker de olika samtalsnormer som begränsar samtalen om framtidsfrågor; viljan att vara hoppfull, och att undvika oenighet och ifrågasättanden. Utgångspunkten är att det är i vårt mellanmänskliga samspel som vi sätter ramarna för hur vi sedan kan agera.  Studier av samtal är därför avgörande för att förstå vårt samhälle. Vid sidan om detta projekt undersöker Hanna och Lars kommunikation kring mer konfliktfyllda frågor kopplade till naturresurser, som har förvånansvärt mycket gemensamt med dessa mer hoppfulla sammanhang.

Bakgrund

Utgångspunkten för webbinariet är forskning om inspirationsmöten för cirkulär ekonomi som visar att möten kring cirkulär ekonomi ofta präglas av en hopp- och konsensusnorm som gör att deltagarna hellre är hoppfulla och blir överens än att tala om de svårigheter och oenigheter som de verkligen behöver stöta och blöta för att komma vidare med utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Forskningen finansieras inom Formas specialutlysning om cirkulär ekonomi och av SLU Future Food och är ett flerårigt projekt. Mer information om projektet finns att läsa här: Kommunikation mellan hopp och mångtydighet: Om samordning för omställning till cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem.

SLU Future Food är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.